Loader

พระพิฆเนศเป็นเทพฝ่ายพุทธมหายานจริงไหมครับ

Started by �เฟิร์ส—♀คิต}, March 07, 2011, 10:57:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พระพิฆเนศเป็นเทพฝ่ายพุทธมหายานจริงไหมครับ มีข้อมูลตรงนี้ไหมคับ
No [HIGHLIGHT=#ffffff]one [/HIGHLIGHT]is PERFECT

เง้อ มะมีครายตอบเลย มารอ ร๊อ รอ
อากาศเย็น ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความทรงจำอันอบอุ่น
[Bodhi Television Namo Amitabhaya Song Music Video] 7:59 Bodhi Television Namo Amitabhaya Song Music Video

บางที่ยังบอกว่าพระพิฆเณศ เป็นปางหนึ่งของไฉ่ซิ้งเอี้ย เรียกเทพไฉ่ซิ้งแดง

ดูดิเป็นพระคเณศชัด ๆ เป็นวัตถุมงคลเสริมนักษัตรของหนังสือทำนายดวงเสริมดวงของเว็บ ๆ หนึ่งครับ
โอม ศรี คเณศายะ นะมาหะเอารูปมายืนยันด้วยอีกคนครับ
ปล.ภาพนี้รู้สึกว่าจะได้มาจากแถวๆๆนี้แหละครับแต่จำไม่ได่ว่าจากใคร ต้องขอบคุณที่มาของภาพด้วย

ในศาสนาพุทธมหายานวัชรยารเรียกพระคเณศว่าสิทธิธาดา เป็นผู้คอยขจัดอุปสรรคใหพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นผู้ได้รับถ่ายทอดพระสูตรจากองค์พระพุทธเจ้าด้วย ในศาสนาวัชรยาน จะมีมนต์ คณปติหฤทัย ที่ใช้สวดไหว้พระสิทธิธาดาครับ ปกติเวลาสวดบูชาพระองค์ผมก็จะบุชาด้วยบทแบบฮินดูและคณปติหฤทัยด้วยครับ

ตั้งนโมสามจบ(อันนี้ผมสวดเองผมจะตั้งนโมแต่ที่ธิเบตจะสวดโอมมณีปัทเมหุมก่อน)[COLOR=#NaNNaNNaN]
โอม นโม วินายะกะ สัสสะหะ หัสสะ ติ มุกกะ หะสะยะ
ตัถถะยะถา  โอม นะยะกะ-นะยะกะ  วินายะกะ-วินายะกะ ตะรายะกะ
ปฺะฤตระยะกะ จะ-มุกฺกะหะ-หัสสะติ จะ-มุกฺกะหะ กจิตะ สฺวาหา[/COLOR]
บทสวดนี้เป็นบทสวดมนต์ ภาวนาเพื่อเชื่อมจิตและขอพรต่อองค์เทพ พระสิทธิธาดา หรือพระพิฆเณศ ซึ่งมี
ในตำราพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีที่มาจากพระสูตรมหายาน


พระ สิทธิธาดา หรือพระคเณศ เป็นธรรมบาลผู้กำจัดอุปสรรคในพระพุทธศาสนา(วัชรยาน)และมีหน้าที่คุ้มครอง พุทธศาสนิกชนให้ชนะอุปสรรคในการทำบุญทุกประการ (อันนี้เพื่อนให้มาครับ)