Loader

็Holi

Started by atm, May 16, 2011, 12:36:17

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เทศกาลแห่งสีใครเล่นแล้วหน้าไม่เปลี่ยนสีก็สุดยอดแล้วหรือเสื้อผ้าไม่เปื้อนสีก็สุดยอดเช่นกัน
ประวัติเทศกาลโฮรี่
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาอสูรตนหนึ่งนาม หิรันยกะสิปุ เป็นยักษ์ที่ได้รับพรจากพระพรหมให้ฆ่าไม่ตายทั้งตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน มนุษย์หรือสัตว์หรือเทวดาก็ตาม ไม่ตายในบ้านหรือนอกบ้าน ไม่ตายด้วยอาวุธใดๆก็ตาม และสุดท้ายคือไม่ตายบนดินหรือบนฟ้าโดยยักษ์ตนนี้มีบุตรนาม ประหลาท แต่พรหมลิขิตหรือความบังเอิญกันแน่ คุณน้องเขาถึงได้ไปนับถือพระวิษณุซึ้งผู้เป็นพ่อถือว่าเป็นศตูรเพราะว่าเป็นคนฆ่าพี่ชายตน พระองค์หาทางกำจัดนานาทั้งผลักตกหน้าผา บ้างเป็นต้น ต่อมานางโฮริกาซึ้งเป็นน้องสาวได้บอกว่าจะเผาประหลาดพร้อมตนเพราะตนได้รับพรว่าไฟเผาไม่ไหม้ แต่พอเผานั้นร่างนางกลับถูกเผาเพราะข้อแม้ของพรคือแค่เธอเข้าไปได้คนเดียวไม่ใช้สอง นางจึงถูกเผาส่วนประหลาดกลับรอด การบูชาโฮรี่มาจากคำว่าHolika สื่อความไฟเผา เพื่อลำลึกเหตุการณ์นี้จึงเกิดประเพณีโฮรี่ขึ้น โดยความหมายคือ ผู้ที่ยึดถือในพระเจ้าพระเจ้าย่อมคุ้มครอง
วั้นนี้แค่นี้ก่อนเดี่ยวจะมาตอ่ออีกประวัตินะครับบาย