Loader

การจัดตั้งเทวรูปและพระฤาษี

Started by poomjai, February 08, 2012, 15:15:56

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ขอความรู้เรื่องการจัดวางเทวรูปและพระฤาษีหน่อยคับ ผมอยากทราบว่าควรจะจัดวางองค์ไหนสู่งกว่ากัน เท่าที่ผมเห็นในการจัดว่างศีษะครูในการไหว้ครูนาฎศิลป์จะจัดเทพสูงกว่าพระฤาษีพรตมุนีเพราะว่าพระศิวะเป็นผู้มาสอนท่ารำต่างๆให้พระฤาษีไห้จดจำบันทึกไว้  แต่เท่าที่ผมทราบมาว่าฤาษีก็มีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นพรหม ชั้นเทพ ชั้นมนุษย์ ชั้นอสูร พระพรตมุนีน่าจะอยู่ชั้นมนุษย์  แต่ว่าที่ผมจะถามเป็นพระฤาษีชั้นพรหม และชั้นเทพ เช่นพระฤาษีพรหมเมศ  พระฤาษีตาไฟ พระฤาษีนารอท บางคนบอกว่าควรตั้งฤาษีสูงกว่าองค์เทพเพราะฤาษีเป็นบรมครู บางคนบอกควรต่ำกว่า ผมจึงไม่ทราบว่าจะตั้งอย่าไรถึงจะถูกตามชั้นครับ  ขอความกระจ่างด้วยคับ

หน้าที่ของฤษี คือ การรับความรู้หรือศาสตร์ทั้งหลายจากเหล่าเทวะ แล้วมาถ่ายทอดให้ฤษีด้วยกัน และมนุษย์เป็นลำดับไป

ตามตำนานฤษีองค์แรก คือ เทวฤษี หรือ พระนารทมุนี หรือ ฤษีนารอท บุตรแห่งพระพรหม ครับ

ดังนั้นแล้วถ้าจัดลำดับกันจริง

เทพเจ้าเป็นครูของเหล่าฤษีทั้งมวล
และฤษีเป็นครูของมนุษย์ทั้งมวล

ดังนั้นแล้วตามลำดับชั้นจริงๆ เทพเจ้าจึงตั้งอยู่สูงกว่าฤษีครับ


ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคับ แต่อย่างพระฤาษีตาไฟเค้าบอกว่าเป็นพระศิวะแบ่งภาคมา ถ้าอย่างนี้เราจะจัดอย่างไร  และพอจะทราบประวัติของพระฤาษีตาไฟบ้างหรือไม่ครับขอบคุณครับ