Loader

พิธีอภิเษกมฺ (Abhishekam)

Started by กาลิทัส, January 28, 2009, 11:03:18

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พิธีอภิเษกมฺ
(เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการสรงน้ำพระ)
พิธีอภิเษกมฺ เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นภาษาบ้านเราแบบง่ายๆ ก็คือ " การสรงน้ำพระ "

พิธีอภิเษกมฺนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบูชา และควรปฏิบัติด้วยความเคารพ ตั้งแต่เริ่มจนจบ คือ ตั้งแต่การทำอภิเษกมฺ การประดับตกแต่งองค์เทพ สวมใส่อาภรณ์ ถวายข้าวพระ รวมไปจนกระทั่งถึงการสวดมนต์สรรเสริญ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ต่างออกไป โดยเค้าไม่คิดว่าพิธีอภิเษกมฺเป็นส่วนหนึ่งของการบูชา แต่กลับคิดว่าการทำอภิเษกมฺ ถือเป็นเรื่องหลักด้วยซ้ำไป ก็คือการบูชาพระศิวลึงค์ ((การสรงน้ำศิวลึงค์)) และชาวอินเดียใต้นิยมบูชาพระวิษณุในรูปของพระบาลาจี การทำพิธีอภิเษกมฺนี้ผู้ทำต้องทำด้วยความประณีต และตระเตรียมเครื่องที่จะนำมาสรงพระให้ครบถ้วน พระพิธีนี้ไม่เหมือนสรงน้ำพระบ้านเราที่มีเพียงน้ำกับน้ำอบ แต่ยังมี น้ำบริสุทธิ์, นมบริสุทธิ์, โยเกิร์ต, น้ำมันเนย, น้ำผึ้ง รวมไปถึงน้ำผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังทำอภิเษกมฺด้วยดอกไม้ด้วย หลังจากสรงน้ำเสร็จ ก็ใส่อาภรณ์ให้กับพระ ตกแต่งเครื่องประดับให้สวยงาม สวดมนต์บูชา โดยการฮัมเสียง หรือใช้กระดิ่ง กลอง หรือเครื่องดนตรีต่างๆ อีกด้วย

ขอบคุณค่ะพี่ยีนส์ ที่ได้นำความรู้ดี ๆ มามอบให้น้อง ๆ ค่ะ
สุ จิ ปุ ลิ  ขาด สักข้อ ก็ไม่ครบการเป็นปราชญ์

ปราชญ์ที่ดีต้องเป็นผู้ฟังมากกว่า พูด พูดในสิ่งที่สมควรพูด

ผู้ที่ฉลาดแท้จริง ฟัง มากกว่าพูด เพราะถ้าเรารู้ไม่จริง หรือไม่หมดก็จงอย่าพูด

เพราะเมื่อเปิดปากออกมา เมื่อนั้นได้แสดงความโง่ออกมาโดยไม่รู้ตัว

คนเก่งจริง ต้องเรียนรู้เสมอว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือตัวเรายังมีคนที่เก่งกว่า จงถ่อมตนเสมอ จงเป็นผู้ให้เสมอ


อยากทราบวิธีการแบบละเอียด เช่นเริ่มยังไง สรงน้ำไหนก่อน คืออยากทำบ้างนะรับ แ่ต่กลัวผิดวิธี แล้วจำเป็นต้องทำเรียงกันไปหรือว่าทำอย่างเดียวได้ครับ ถามจุกจจิกหน่อยนะครับ แ่ต่ไม่อยากทำผิดๆนะครับ ขอบคุณครับ


ขอบคุณมากครับพี่กาลิทัส สาธุๆ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ