Loader

ประชาสัมพันธ์

กระทู้ส่วนนี้มีไว้ประชาสัมพันธ์งานบุญต่างๆ เช่นเทศกาลสำคัญต่างๆ ณ สถานที่ต่างๆ ครับ หรือการจัดกลุ่มทัวร์แสวงบุญ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำหนักต่างๆ การทรงเจ้าต่างๆ ครับ ถ้ามีการรับบริจาคหรือเชิญช่วนให้บริจาคเพื่องานบุญกุศล ขอความกรุณาติดต่อทางทีมงานเพื่อให้การอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนะครับ อีกประการห้ามประชาสัมพันธ์ขายของเชิงพานิชย์อย่างเช่นวัตถุมงคล นอกจากขออนุญาติทางทีมงานแล้วเช่นกันครับ
0 Members and 1 Guest are viewing this board.

Poll
Moved Topic

Locked Topic
Sticky Topic