Loader

แนะนำตัวเองบ้าง

Started by โอม กาลี โอม, November 26, 2010, 16:34:21

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ชื่อเต้ย ครับ

ไหว้พระแม่มาตั้งแต่ประมาณ ปี 2540 แล้วครับ แต่ก็ ไม่ได้รู้อะไรมากมาย

ยังต้องศึกษาหาความรู้อีกเยอะครับ
อีโวโฮสติ้ง ถ้าคุณต้องการHostingคุณภาพ โปรดนึกถึงเราอีโวโฮสติ้ง

ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
สุ จิ ปุ ลิ  ขาด สักข้อ ก็ไม่ครบการเป็นปราชญ์

ปราชญ์ที่ดีต้องเป็นผู้ฟังมากกว่า พูด พูดในสิ่งที่สมควรพูด

ผู้ที่ฉลาดแท้จริง ฟัง มากกว่าพูด เพราะถ้าเรารู้ไม่จริง หรือไม่หมดก็จงอย่าพูด

เพราะเมื่อเปิดปากออกมา เมื่อนั้นได้แสดงความโง่ออกมาโดยไม่รู้ตัว

คนเก่งจริง ต้องเรียนรู้เสมอว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือตัวเรายังมีคนที่เก่งกว่า จงถ่อมตนเสมอ จงเป็นผู้ให้เสมอ