Loader

ฝากเนื้อฝากตัวนะคับ

Started by sakda9999, December 07, 2010, 12:47:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีทุกคนครับ

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนรับ

หผมชื่อหนึ่งนะคับ

อยู่สระบุรี

อายุ19 ครัึบ

สวัสดีค่ะ น้องหนึ่ง ยินดีที่ได้รู้จักนะคะและยินดีต้อนรับค่ะ
สุ จิ ปุ ลิ  ขาด สักข้อ ก็ไม่ครบการเป็นปราชญ์

ปราชญ์ที่ดีต้องเป็นผู้ฟังมากกว่า พูด พูดในสิ่งที่สมควรพูด

ผู้ที่ฉลาดแท้จริง ฟัง มากกว่าพูด เพราะถ้าเรารู้ไม่จริง หรือไม่หมดก็จงอย่าพูด

เพราะเมื่อเปิดปากออกมา เมื่อนั้นได้แสดงความโง่ออกมาโดยไม่รู้ตัว

คนเก่งจริง ต้องเรียนรู้เสมอว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือตัวเรายังมีคนที่เก่งกว่า จงถ่อมตนเสมอ จงเป็นผู้ให้เสมอ