Loader

ผมอยากมีเพื่อนคุยคับ

Started by magic, July 19, 2009, 19:45:22

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ผมอยากมีเพื่อนคุยเรื่ององค์เทพคับ เพื่อแรกเปลี่ยนความรู้ ทาง msn ที่ dj_birthday@hotmail.com
โอ้..... พระแม่เจ้า พระผู้เป็นมารดาแห่งจักรวาล พระผู้เป็นคุ้มพลังแห่งพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นพระอุปถัมถ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า พระมารดาผู้ซึ่งมอบแสงสว่างของชีวิตด้วยวิถีแห่งศรัทธา พระผู้เป็นหนึ่งในดวงใจแห่งศรัทธาของลูก ลูกขอบูชา พระศักติ ที่อยู่ในดิน ในน้ำ ในมหาสมุทร สุดขอบจักรวาล โอม ศักติ ปาลา ศักติ
http://www.harekrsna.com/sun/features/02-10/kolapura3.jpg