Loader

Goverdhan Pooja ช่วยอธิบายที

Started by lnw_Deva_Purana, October 28, 2010, 14:27:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เรียนท่านผู้รู้รบกวนช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยครับ
ว่า Goverdhan Pooja เป็นงานอะไรครับผม
ขอบคุณครับ

เป็น งาน บูชา
พระกฤษณะ ครับ
เเต่ ประวัติ ของ งาน ไม่รู้ ครับ

Govadhan puja

เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองลีลาอันน่าอัศจรรย์ของพระกฤษณะในวัยเยาว์ ครั้งหนึ่ง ณ หมู่บ้านวรินดาวัน พระกฤษณะและพลรามได้บังเอิญเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพราหมณ์และบรรดาคนเลี้ยงวัวผู้หมกมุ่นอยู่กับการปฏิบัติบวงสรวงพระเวท เพื่อความถึงพอใจของพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์ ผู้รับผิดชอบการจัดส่งน้ำ ด้วยความสงสัยคริชณะจึงถามบิดา (นันดะ มหาราช) ว่า ''บิดาที่รักของข้า การจัดเตรียมพิธีบูชาที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อใคร ?และผลของการบวงสรวงนี้เป้นอย่างไร และเพื่อใคร ? และปฏิบัติกันอย่างไรได้โปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบด้วย'' ด้วยความเอ็นดูของมหาราชนันดะ เมื่อได้ยินคำถามแล้วก็สงบนิ่งชั่วครู่และคิดว่าเด็กน้อยของท่านไม่สามารถเข้าใจความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติพิธี ยะกยะ นันดะมหาราชจึงตอบไปว่า ''เด็กน้อยที่รักของข้าการปฏิบัติพิธีนี้เป็นคล้ายๆประเพณี เพราะว่าฝนเป้นพระเมตตาธิคุณจากพระอินทร์ กลุ่มเมฆเป็นตัวแทนของพระองค์ เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของพวกเรา เราจึงต้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ หลังจากพระกฤษณะได้ยินต่อหน้าพระบิดาและชายเลี้ยงวัวทั้งหลายได้พูดในทำนองที่จะทำให้พระอินทร์เกิดบันดาลโทสะมากกกกกกกกก.........พระกฤษณะจึงสั่งให้ละเลยพิธีบวงสรวง ให้ไปบูชาภูเขา โกวะดราแทน เพราะผู้เขาต่างหากที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของพวกเรา ถึงแม้พระอินทร์จะสั่งให้ฝนตกลงมา และสิ่งมีชีวิตได้รับผลประโยช์มากมายแล้วพระอินทร์เกี่ยวอะไรด้วย ? บางครั้งฝนก็ไปตกในมหาสมุทรซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องการน้ำ เพราะฉะนั้น เราควรมาให้ความสำคัญแก่ผู้เขาโกวะดรา หลังจากนั้น พระอินทร์ได้ยินเข้าจึงโมโหสั่งฝนพายุ และ ลูกเห็บจากกลุ่มเมฆสามวารทะคะและลมกรรโชกอย่างแรงเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ลีลาของพระกฤษณะครั้งนี้ทำเป้นที่ตกใจของคนในหมู่บ้านเพราะพระองค์ทรงยกภูเขาเพียงนิ้วก้อยนิ้วเดียวแถมยั่งเป่าขลุ่ยและเต้นรำไปด้วยอีกต่างหาก ชางบ้านต่างเฉลิมฉลองด้วยการเต้นรำ และประดับประดาบรรดาวัวทั้งหลาย อย่างมีความสุข
      ในเทศกาลนี้ชาวอินเดียหรือผู้ที่นับถือพระองค์จะทำการฉลองด้วยการทำขนมเป็นรูปและตกแต่งอย่างสวยงามร้องเพลงเต้นรำ และ แสดงละครโดยเด็กๆในหมู่บ้าน ในวันนี้ชาวบ้านก็จะอิ่มหนำสำราญจากขนมภูเขาโกวะดราน อิอิ

ปล.ผมอธิบายโดยสังเขปอาจไม่ละเอียดหรือขาดตกบกพร่องไปตอนใด ขออภัยมาในที่นี้ด้วย......

สำหรังานนี้ปีนี้ ตรงกับวันที่ 7 พ.ย. 2553 ครับ ทางสมาคม Hare krishna แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดอาจไม่ใหญ่โตมากนัก ยังไงจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีครับ....
เธอมีสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังที่กำหนดไว้ แต่เธอไม่มีสิทธิ์ได้รับผลของการกระทำ จงอย่าพิจารณาว่าตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดของผลงานที่กระทำและอย่ายึดติดและนิ่งเฉยกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเธอ......(ภัควัทคีตา 2.47)