Loader

สีของระดับสมาชิก มาใหม่หรอคับ

Started by ศรีเคารีปุตรายะ, January 22, 2012, 22:39:55

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สีของชื่อแต่ละคนนี่ พี่ทีมงานเปลี่ยนให้หรอคับ

แถมยังจัดชั้นไว้ด้วย เหมือนเราเป็นพรหมไงก็ไม่รู้ ^^

สีของแต่ละชื่อบ่งบอกอะไรบ้างหรอคับ

แต่ก็ดีคับ ขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยนะคับ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

ครับ ผมเพิ่มสี รูปภาพ และระดับสมาชิกให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน แยกตามจำนวนกระทู้ครับ

ส่วนการจัดชั้นผมนำลำดับชั้นของสวรรค์ทั้งเทวโลกและพรหมโลกมาจัดไว้ให้ครับ

ถือเป็นการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับลำดับชั้นให้ไปในตัวครับ สำหรับเพื่อนๆ น้องๆ บางท่านที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะ บทธรรมจักร และ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บางท่านอาจจะทราบ บางท่านอาจไม่ทราบ ผมขอลงไว้ดังนี้ครับ

***************************************

สวรรค์ หรือ เทวโลก คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียด เป็นภพภูมิอันมีแต่ความสุข สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 6 ชั้น ผู้ที่จะไปจุติบนสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบบุญกุศลอันดีงาม

พรหมโลก นั้นเป็นภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ ฌาณ ซึ่งมีอยู่อีก 20 ชั้น

สวรรค์ หรือ เทวโลก มี 6 ชั้น ซึ่งเรียกว่า ฉกามาพจร มีดังนี้

1. จาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นผู้ปกครอง
2. ดาวดึงส์ มีพระอินทร์ เป็นผู้ปกครอง
3. ยามา มีท้าวสุยามเทวราช เป็นผู้ปกครอง
4. ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
5. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
6. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช เป็นผู้ปกครอง


พรหมโลกมีทั้งหมด 20 ชั้น แบ่งเป็น รูปพรหม 16 ชั้น และ อรูปพรหม 4 ชั้น

รูปพรหม 16 ชั้น

1. พรหมปาริสัชชาภูมิ
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ
3. มหาพรหมาภูมิ
4. ปริตตาภาภูมิ
5. อัปปมาณาภาภูมิ
6. อาภัสราภูมิ
7. ปริตตสุภาภูมิ
8. อัปปมาณสุภาภูมิ
9. สุภกิณหาภูมิ
10. เวหัปผลาภูมิ
11. อสัญญีสัตตาภูมิ
12. อวิหาสุทธาวาสพรหมภูมิ
13. อตัปปาสุทธาวาสพรหมภูมิ
14. สุทัสสาสุทธาวาสพรหมภูมิ
15. สุทัสสีสุทธาวาสพรหมภูมิ
16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ


อรูปพรหม 4 ชั้น

1. อากาสานัญจายตนภูมิ
2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
3. อากิญจัญญายตนภูมิ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ


ที่มา : http://www.unzeen.com/article/347

ครับผม
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

อ๋อ อย่างนี้นี่เอง เข้าใจละคับ ขอบคุณค้าบบบ


Quote from: กาลิทัส on January 23, 2012, 16:10:32
ครับ ผมเพิ่มสี รูปภาพ และระดับสมาชิกให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน แยกตามจำนวนกระทู้ครับ

ส่วนการจัดชั้นผมนำลำดับชั้นของสวรรค์ทั้งเทวโลกและพรหมโลกมาจัดไว้ให้ครับ

ถือเป็นการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับลำดับชั้นให้ไปในตัวครับ สำหรับเพื่อนๆ น้องๆ บางท่านที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะ บทธรรมจักร และ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บางท่านอาจจะทราบ บางท่านอาจไม่ทราบ ผมขอลงไว้ดังนี้ครับ

***************************************

สวรรค์ หรือ เทวโลก คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียด เป็นภพภูมิอันมีแต่ความสุข สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 6 ชั้น ผู้ที่จะไปจุติบนสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบบุญกุศลอันดีงาม

พรหมโลก นั้นเป็นภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ ฌาณ ซึ่งมีอยู่อีก 20 ชั้น

สวรรค์ หรือ เทวโลก มี 6 ชั้น ซึ่งเรียกว่า ฉกามาพจร มีดังนี้

1. จาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นผู้ปกครอง
2. ดาวดึงส์ มีพระอินทร์ เป็นผู้ปกครอง
3. ยามา มีท้าวสุยามเทวราช เป็นผู้ปกครอง
4. ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
5. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
6. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช เป็นผู้ปกครอง


พรหมโลกมีทั้งหมด 20 ชั้น แบ่งเป็น รูปพรหม 16 ชั้น และ อรูปพรหม 4 ชั้น

รูปพรหม 16 ชั้น

1. พรหมปาริสัชชาภูมิ
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ
3. มหาพรหมาภูมิ
4. ปริตตาภาภูมิ
5. อัปปมาณาภาภูมิ
6. อาภัสราภูมิ
7. ปริตตสุภาภูมิ
8. อัปปมาณสุภาภูมิ
9. สุภกิณหาภูมิ
10. เวหัปผลาภูมิ
11. อสัญญีสัตตาภูมิ
12. อวิหาสุทธาวาสพรหมภูมิ
13. อตัปปาสุทธาวาสพรหมภูมิ
14. สุทัสสาสุทธาวาสพรหมภูมิ
15. สุทัสสีสุทธาวาสพรหมภูมิ
16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ


อรูปพรหม 4 ชั้น

1. อากาสานัญจายตนภูมิ
2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
3. อากิญจัญญายตนภูมิ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ


ที่มา : http://www.unzeen.com/article/347


สวดก็เป็นประจำคับ...แต่ปัญหาคือ แปลไม่ค่อยออกคับ ภาษาบาลี

ยากจิงไรจิงคับ แหะๆ =/////=

ก็หาเล่มที่มีคำแปลมาสิคับ จะได้สวดง่ายๆ^^
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

น้องก็เพิ่งจะมาเข้าใจความหมายก็วันนี้นี่เอง 55  ^^
Nu Tonnum~