Loader

ภาพบรรยากาศงานแห่ประจำปี เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (ว

Started by อักษรชนนี, October 15, 2013, 11:50:02

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

            ในที่สุดก็มาถึงงานพิธีนวราตรี และงานแห่ประจำปี ที่พวกเราทุกคนเฝ้ารอมาตลอดทั้งปี ซึ่งถือช่วงเวลาแห่งการบูชาและเฉลิมฉลองของสานุศิษย์ที่ร่วมกันจัดถวายแด่องค์พระแม่ที่ทุกคนเคารพสักการะ และปีนี้ก็เช่นเคย ที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม ได้จัดพิธีบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  (รวมเป็นเวลา ๙ วัน) และมีงานแห่ประจำปี
เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ  วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

            ซึ่งในโอกาสงานพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ ทางเว็บ HinduMeeting ของพวกเรา ก็ยังคงได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหาชมได้ยาก ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมหามงคลดังเช่นปีก่อนๆ

              โอกาสนี้กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๖ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี

.

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                 สำหรับงานพิธีนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีพิธีเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโบสถ์ อันถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกว่างานพิธีนวราตรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินพิธีบูชาไปตลอดทั้ง ๙ วัน จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

            โดยกำหนดพิธีบูชาในงานพิธีนวราตรี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้น ในแต่ละวันก็จะมีพิธีบูชาพระแม่ในปางและพระองค์ที่ต่างกัน ดังนี้

             วันที่ ๑ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
             วันที่ ๒ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
             วันที่ ๓ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
             วันที่ ๔ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
             วันที่ ๕ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
             วันที่ ๖ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
             วันที่ ๗ พิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่กับองค์พระศิวะ
             วันที่ ๘ บูชาองค์พระแม่ปางบูชาพระศิวะ (ศิวลึงค์)
             วันที่ ๙ บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี

             โดยในส่วนของพิธีบูชาแต่ละวันนั้น ทางวัดได้แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงแรก เริ่มพิธีในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาเช้า ช่วงที่สอง เริ่มพิธีในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ หรือที่เรียกว่าพิธีโฮมัม และพิธีในช่วงที่สาม เริ่มในพิธีเวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นพิธีบูชาใหญ่ นอกนั้นในแต่ละวัน ก็อาจมีพิธีพิเศษที่เพิ่มเติมจากกำหนดพิธีหลักๆ เช่น ในพิธีวันแรก ช่วงค่ำ มีการประกอบพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นยังเสาธงที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์ หรือในวันที่ ๗ ช่วงเช้า มีการประกอบพิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่ (ในภาคพระแม่มีนากษี) กับองค์พระศิวะ และในค่ำของคืนที่ ๙ มีพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง เป็นต้น

.

.

.

.

.

.

พิธีบูชาโฮมัม ในช่วงงานพิธีนวราตรีทั้ง ๙ วันของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                ในคืนที่ ๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานนวราตรี วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวตี ซึ่งก่อนจะถึงพิธีบูชาใหญ่นั้น ได้มีการประกอบพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง (ก่อนจะมีงานแห่ประจำปีในวันรุ่งขึ้น) เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดีที่ประดิษฐานอยู่ที่ปะรำพิธี
.

.

.

.
พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.
พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงพระขันทกุมาร
.

.

.

.

.
พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงพระแม่กาลี
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.

.

.

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวตี ในคืนสุดท้ายของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๖
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานแห่ประจำปีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ พุทธศักราช ๒๕๕๖
.
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
.
.
สำหรับพิธีการสำคัญในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จัดงานแห่ประเพณีนั้น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พิธีการอันสำคัญพิธีแรกในเย็นวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มจากพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหญ่ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี โดยขบวนแห่ยอดของราชรถนี้เมื่อออกจากโบสถ์ จะทำการแห่รอบโบสถ์ก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอก (ริมฝั่งถนนสีลม)
.

.

.

.

.
พิธีอัญเชิญยอดราชรถขึ้นประดิษฐานยังราชรถ
.
               ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด จากนั้นคนทรงทั้งสามคน (ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันธกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี) ได้ออกมาทำพิธีสักการะเทวรูปพระเป็นเจ้ารอบวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.
3

.
พิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันเข้าในขบวนแห่
.

.

.

.

.

.

.

คนทรงทั้ง ๓ สักการะเทวรูปสำคัญภายในวัด
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                  เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าซึ่งจะเข้าในขบวนแห่ออกจากภายในโบสถ์ (ได้แก่ เทวรูปพระคเณศ เทวรูปพระขันธกุมาร เทวรูปพระกฤษณะ เทวรูปพระแม่ลักษมี เทวรูปพระแม่สรัสวตี และเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี) เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานในราชรถ โดยอัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันที่ด้านหน้าโบสถ์ เพื่อประกอบพิธีบูชา ก่อนที่จะทำการแห่เทวรูปทั้งหมดรอบโบสถ์จำนวน ๓ รอบ แล้วจึงอัญเชิญออกนอกวัดไปยังราชรถแต่ละคัน
.

.
.

.

.

.

.

เทวรูปพระเป็นเจ้าที่อัญเชิญออกในขบวนแห่

.

.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชา ก่อนอัญเชิญเทวรูปออกแห่

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.

.

.

เจ้าหน้าที่อัญเชิญเทวรูปออกไปประดิษฐานยังราชรถเพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนแห่
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            ลำดับพิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

.

พิธีอาบน้ำคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี.
(เป็นภาพแคปจากคลิปวีดีโอ ความคมชัดจึงน้อยลง)
.

.

.

.
หม้อกลาฮัมที่คนทรงพระแม่จะทูนขึ้นบนศรีษะตลอดเส้นทางในขบวนแห่
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                 ลำดับต่อไปเป็นพิธีเชิญคนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี (ทีละคนตามลำดับ) เข้าสู่อาคารข้างโบสถ์ (ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กอีกหลายองค์) เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรง.
.

.

.

(เป็นภาพแคปจากคลิปวีดีโอ ความคมชัดจึงน้อยลง)
.

.

.

.

.

.

พิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรงของคนทรงพระขันทกุมาร
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

(เป็นภาพแคปจากคลิปวีดีโอ ความคมชัดจึงน้อยลง)
.

.

.

.

พิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรงของคนทรงพระแม่กาลี
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                 หลังจากที่ประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรงคนทรงทั้งสามเสร็จแล้ว  ด้านในอุโบสถได้มีการตั้งโต๊ะไม้ที่วางหม้อกลาฮัม โดยคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ได้เปลี่ยนเครื่องทรงอย่างงดงามหลังจากสรงน้ำได้เดินมายืนอยู่หน้าโต๊ะ แล้วพราหมณ์จึงเริ่มประกอบพิธีบูชาที่หม้อดังกล่าว จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งย่อตัวรออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศีรษะแล้ว คนทรงจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนและยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่จะผ่าน ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ.
.

.

.

.

.

.

คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งทูนหม้อกลาฮัมเหนือศีรษะ ยาตราออกโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์
.
.

            จากนั้นจึงเชิญคนทรงพระขันทกุมารมาทำพิธีต่อในบริเวณลานหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงตามด้วยคนทรงขององค์พระแม่กาลี เมื่อคนทรงทั้งสามยาตราออกภายนอกวัดแล้ว จึงเป็นสัญญาณเริ่มขบวนแห่ของวัดอย่างเป็นทางการ โดยขบวนราชรถจะเคลื่อนตามขบวนของคนทรงทั้งสามเป็นขบวนยาวตลอดช่วงถนน
.

.

.

พิธีเชิญคนทรงองค์พระขันธกุมารออกสู่ด้านนอกวัด
.

.

.

พิธีเชิญคนทรงองค์พระแม่กาลีออกสู่ด้านนอกวัด
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                  สำหรับเส้นทางของขบวนแห่ ได้เคลื่อนขบวนแห่ออกจากหน้าวัดทางด้านถนนปั้น เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีลม ตรงไปผ่านสามแยกเดโช ตรงขึ้นไปสู่แยกนรารมย์ เลี้ยวขวาเข้าเส้นสาธรเหนือ ตรงไปสู่แยกสาธร-สุรศักดิ์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุรศักดิ์ เลี้ยวขวาหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เข้าสู่ถนนสีลม แล้วจึงกลับเข้าสู่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

              โดยขบวนแห่ในวันนี้จะประกอบด้วย ขบวนแห่คนทรงทั้ง ๓ ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันธกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี จากนั้นจึงเป็นขบวนราชรถที่อัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าออกแห่เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะ ได้แก่ ราชรถองค์พระคเณศ ราชรถองค์พระขันธกุมาร ราชรถองค์พระกฤษณะ ราชรถองค์พระกัตตวรายัน และปิดท้ายด้วยราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี
.

.

.

.
ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระคเณศ
.

.

.

.
ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระขันธกุมาร
.

.

.
ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระกฤษณะ
.

.

.

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายัน
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.

.

.

ราชรถคันใหญ่ที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และเทวรูปองค์พระแม่สรัสวตี

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.
ส่วนหนึ่งของพลังศรัทธาที่มาตั้งโต๊ะบูชาและรอรับขบวนแห่พระเป็นเจ้า
.

.

.
องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยาตราออกโปรดสานุศิษย์
.

.
คนทรงองค์พระขันธกุมาร ยาตราออกโปรดสานุศิษย์
.

.
เทวรูปพระขันธกุมานบนยอดกาวาดี ที่คนทรงแบกตลอดเส้นทางของขบวนแห่
.

.

.
คนทรงองค์พระแม่กาลี ยาตราออกโปรดสานุศิษย์
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                 ขบวนแห่ดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ขบวนคนทรงทั้งสามก็ได้ยาตรากลับมาถึงที่หน้าวัด โดยคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตรามาถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อยาตรามาถึงบริเวณหัวถนนปั้น ท่านได้ประกอบพิธียิงธนูไปยังต้นกล้วยที่สมมุติว่าเป็นอสูร (ด้วยเชื่อกันว่าวันวิชัยทัสมิก็คือวันที่พระแม่ทรงมีชัยชนะเหนืออสูร ดังนั้นการยิงธนูใส่ต้นกล้วยจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการปราบอสูรขององค์พระแม่นั่นเอง) เมื่อลูกธนูพุ่งไปที่ต้นกล้วยแล้ว คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล (ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี) จึงได้ใช้มีดฟันที่ต้นกลัวยนั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน จากนั้นคนทรงพระแม่จึงยาตรากลับเข้าวัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก
.

.

.

คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยิงธนูใส่ต้นกล้วยซึ่งสมมติว่าเป็นอสูร
(เป็นภาพแคปจากคลิปวีดีโอ ความคมชัดจึงน้อยลง)
.

.

.

คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าสู่ภายในริเวณวัด
.

.

.

.

.

.

คนทรงองค์พระขันธกุมาร และพระแม่กาลี กลับเข้าสู่ภายในริเวณวัดตามลำดับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            และลำดับสุดท้ายเมื่อราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปมาถึงบริเวณหน้าวัดทั้งหมดแล้ว (เวลาประมาณ ๓.๓๐ น.) จึงได้ทำการอัญเชิญเทวรูปลงจากราชรถ และเคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด เพื่อแห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงเชิญเทวรูปทั้งหมดกลับเข้าไปประดิษฐานภายในโบสถ์ตามเดิม ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นงานแห่ประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ
.

.

.

.

.

.

เจ้าหน้าที่เชิญเทวรูปกลับเข้าสู่ภายในวัด หลังราชรถทั้ง ๕ คันกลับเข้ามาพร้อมกันหมดแล้ว
.

.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาก่อนอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าไปประดิษฐานในโบสถ์ตามเดิม
.

.

.
เจ้าหน้าที่อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าไประดิษฐานภายในโบสถ

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

คลิปวิดีทัศน์งานแห่ประจำปี เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
.

.
.
             นายอักษรชนนีขอปิดท้ายกระทู้นี้ ด้วยภาพความงดงามของเทวรูปพระเป็นเจ้าที่อัญเชิญออกในขบวนแห่ เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับชมความงดงามกันอย่างใกล้ชิด และโอกาสนี้ ทางทีมงาน www.HinduMeeting.com ขออัญเชิญบารมีแห่งองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และทวยเทพทั้งหลาย โปรดทรงบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน ทั้งกอรปด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ
.
.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
.

.

.
พระคเณศ
.
.

.

.
พระขันธกุมาร
.
.

.

.
พระกฤษณะ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.
.

.

.
พระแม่มหาลักษมี
.
.

.

.
พระแม่มหาสรัสวตี
.
.

.
เทวรูปพระแม่ลักษมี
พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่สรัสวตี
ประดิษฐานร่วมกันบนราชรถ ในงานแห่ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


Quote from: โอม กาลี โอม on October 15, 2013, 20:15:00
ขอบพระคุณครับ


ยินดีครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเวอร์ชั่นคลิปวิดีโอตามมาอีกชุดใหญ่ ให้ได้ชมกันอีกครับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


คลิปวิดีทัศน์งานแห่ประจำปี เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
.

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0สรุปภาพรวมบรรยากาศ ของงาน ในซุ้มผม ทุกคนปราบปลื้มปีติเป็นที่สุด

ในซุ้มผมปีนี้ มีทั้งเพื่อน พี่ น้อง ที่เคยมาแล้ว และ เพื่อน พี่ น้อง หน้าใหม่ เพิ่งมา ปีแรก แต่ทุกคน พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจที่สุด

ทุกคน มาจากต่างทิศ มาเพื่องานในวันนี้โดยเฉพาะ

แต่ในภาพของงานก็ปรากฏภาพที่ไม่งามออกมา คิอ ภาพ ของประชาชน ที่อยู่ตามข้างทาง "ปา" พวงมาลัย ขึ้นบนราชรถ เพียงเสียววินาที คนนึงปา ก็มีคนสอง คนสาม ปา เรื่อย ๆ ผมไม่มั่นใจ ว่าเป็นราชรถคันใด แต่ น่าจะเป็นคันต้น ๆ ภาพ ที่เห็นคือ พวงมาลัยท่วมเทวรูป พราหมณ์ ยกมือห้าม อาสาสมัคร ตะโกนขอร้อง แต่หลายคนไม่ฟัง จนพราหมณ์ รีบลุกขึ้น ไปนำพวงมาลัย ออก เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีการลากราชรถ และ เป็นจังหวะ ที่ราชรถ กำลัง จะเลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสพอดี

Quoteผมเลยมองว่า จังหวะการลาก ถ้า ลากช่วงสั้นกว่าเดิม เพื่อให้ ประชาชน ได้เดินเข้าไปถวายมาลัย หรืออย่างนร้อย ได้ส่งต่อให้อาสาสมัคร ส่งให้พราหมณ์ การ"ปา" อาจจะลดลงได้


ส่วนขบวนนั้น บอกตรง ๆ ครับ กระชับดี ผมอยู่ จุดเดิม ปีก่อน เสร็จ เกือบเที่ยงคืน ปีนี้ เสร็จ ๒๓ น. เร็วกว่าเดิม ๓๐ นาที โดยประมาณ

เจ้าหน้าที่ ประจำร่างทรง เป็นมิตร กับผู้ที่จะถวายถาด และเตรียมน้ำล้างพระบาท

ก่อนหน้า ขบวนร่างทรง จะมี เจ้าหน้าที่อีกกลุ่ม เดิน มาสำรวจความพร้อม เรื่องมะพร้าวเฉาะหรือยัง และเตรียมของในถาดพร้อมหรือไม่ อำนวยความสะดวก ได้ดีมากครับ

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ทุกท่าน

ขอพระแม่อำนวยพร

โอม ศานติ ศานติ ศานติ
อีโวโฮสติ้ง ถ้าคุณต้องการHostingคุณภาพ โปรดนึกถึงเราอีโวโฮสติ้ง

คุณ โอม กาลี โอม - ขอบคุณสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะครับ

คุณ GooD และคุณ Purple_Tulip - ขอบคุณที่เข้ามาชมและตอบกระทู้เช่นกันครับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


Quote from: แม่หญิงฟองแก้ว on October 21, 2013, 12:08:23
งดงามมากๆเลยค่า จะรอติดตามชม วีดีโอนะคะ

เชิญชมได้ตามนี้เลยครับ  
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0