Loader

ภาพบรรยากาศงานนวราตรี และงานแห่ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

Started by อักษรชนนี, October 05, 2014, 21:25:45

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

         ในที่สุดก็มาถึงงานพิธีนวราตรี และงานแห่ประจำปี ที่พวกเราทุกคนเฝ้ารอมาตลอดทั้งปี ซึ่งถือช่วงเวลาแห่งการบูชาและเฉลิมฉลองของสานุศิษย์ที่ร่วมกันจัดถวายแด่องค์พระแม่ที่ทุกคนเคารพสักการะ และปีนี้ก็เช่นเคย ที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม ได้จัดพิธีบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (รวมเป็นเวลา ๙ วัน) และมีงานแห่ประจำปีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ  วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

         ซึ่งในโอกาสงานพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ ทางเว็บ HinduMeeting ของพวกเรา ก็ยังคงได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหาชมได้ยาก ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมหามงคลดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับชมภาพพิธีนวราตรีและงานแห่ประจำปีอย่างครบถ้วน

        โอกาสนี้กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)            
            สำหรับงานพิธีนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีพิธีเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเทวาลัย อันถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกว่างานพิธีนวราตรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินพิธีบูชาไปตลอดทั้ง ๙ วัน จนถึงวันที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

             โดยกำหนดพิธีบูชาในงานพิธีนวราตรี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้น ในแต่ละวันก็จะมีพิธีบูชาพระแม่ในปางและพระองค์ที่ต่างกัน ดังนี้

            วันที่ ๑ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
            วันที่ ๒ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
            วันที่ ๓ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
            วันที่ ๔ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
            วันที่ ๕ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
            วันที่ ๖ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
            วันที่ ๗ พิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่กับองค์พระศิวะ
            วันที่ ๘ บูชาองค์พระแม่ปางบูชาพระศิวะ (ศิวลึงค์)
            วันที่ ๙ บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี

            โดยในส่วนของพิธีบูชาแต่ละวันนั้น ทางวัดได้แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงแรก เริ่มพิธีในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาเช้า ช่วงที่สอง เริ่มพิธีในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ หรือที่เรียกว่าพิธีโฮมัม และพิธีในช่วงที่สาม เริ่มในพิธีเวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นพิธีบูชาใหญ่ นอกนั้นในแต่ละวัน ก็อาจมีพิธีพิเศษที่เพิ่มเติมจากกำหนดพิธีหลักๆ เช่น ในพิธีวันแรก ช่วงค่ำ มีการประกอบพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นยังเสาธงที่ตั้งอยู่หน้าเทวาลัย หรือในวันที่ ๗ ช่วงเช้า มีการประกอบพิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่ (ในภาคพระแม่มีนากษี) กับองค์พระศิวะ เป็นต้น

            เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อเพื่อนสมาชิกเข้าใจถึงกำหนดการพิธีโดยคร่าวๆ ของงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) พอสมควรแล้ว ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศพิธีบูชาทั้ง ๙ วัน ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ ณ บัดนี้...

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑
พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
(วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

.
.
วันแรกของงานพิธีนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โดยพิธีในช่วงเย็น (ประมาณ ๑๖.๐๐ น. เป็นพิธีโฮมัม และเมื่อเสร็จพิธีในเวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ โดยในพิธีนี้พราหมณ์จะเริ่มจากการสรงน้ำที่เสาธง ก่อนจะเชิญธงขึ้นประดับบนยอดเสา หลังจากเชิญธงเสร็จแล้ว จึงมีพิธีบูชาเสาธงที่้ด้าหน้าอุโบสถ และพิธีผูกข้อมือเทวรูปและพราหมณ์ตามลำดับ จากนั้นในเวลา ๒๐.๐๐ น.จึงเป็นพิธีบูชาใหญ่ประจำวัน ซึ่งคืนนี้เป็นการบูชาพระแม่มหาทุรคา ที่ประทับบนหลังสิงโตด้านในปะรำพิธี
.

.

.

.

.

.

พิธีโฮมัมบูชาพระแม่มหาทุรคา ในคืนแรกของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗.
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
คณะพราหมณ์ประกอบพิธีสรงน้ำที่เสาธงด้านหน้าเทวาลัย
.


.

.

ในระหว่างที่มีพิธีสรงน้ำที่เสาธง
พราหมณ์อีกส่วนก็ประกอบพิธีสรงเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (หินดำ)
ซึ่งประดิษฐานเป็นประธานอยู่ภายในเทวาลัย

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
เชิญธงสิงโตขึ้นประดับบนยอดเสา
.

.
หลังจากธงสิงโตขึ้นประดับบนยอดเสาแล้ว
พราหมณ์จะประดับตกแต่งเสาด้วยหญ้าคา ใบมะม่วง ผ้า และพวงมาลัย

.

.

.
พิธีบูชาด้านหน้าเสาธง (หลังจากเชิญธงสิงโตเรียบร้อยแล้ว)
.

.
คณะเจ้าภาพที่สนับสนุนการจัดพิธีบูชาในงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาทุรคา) ในคืนแรกของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
.


.

.
"พระแม่มหาทุรคา"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันแรก
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒
พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
(วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

.

.

.

.

.

.

.

.

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาทุรคา) ในคืนที่สองของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

การแสดงภารตนาฏยัมจากประเทศอินเดีย
ในงานนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

.
.

.

.
"พระแม่มหาทุรคา"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่สอง
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓
พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
(วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

.

.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม
.

.

.

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาทุรคา) ในคืนที่สามของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาทุรคา) ในคืนที่สามของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
.

.

.
"พระแม่มหาทุรคา"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่สาม
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๔
พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
(วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

.

.

.

.

.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัมบูชาพระแม่มหาลักษมี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่สี่ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.

.

.
"พระแม่มหาลักษมี"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่สี่
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๕
พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
(วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

.

.

.

.

.

.

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่ห้าของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่ห้าของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.

.

.

.
"พระแม่มหาลักษมี"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ห้า
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๖
พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
(วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

.

.

.

.

.

.
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่หกของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.


.

.
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่หกของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
.

.

.
.

"พระแม่มหาลักษมี"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่หก
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๗ (เช้า)
พิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่กับองค์พระศิวะ
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)

.
         ในช่วงเช้าของวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ ๗ ของงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันนี้ทางวัดได้ประกอบพิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ ในภาคพระแม่มีนากษี กับองค์พระศิวะ โดได้จัดพิธีอภิเษกสมรส (แต่งงาน) ตามธรรมเนียมของฮินดูทุกประการ
.

.

.

.

.

.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีอภิเษกสมรสถวายองค์พระศิวะและพระแม่มีนากษี (ตามธรรมเนียมฮินดู)
.

.

.

.

.
"พระศิวะและพระแม่มีนากษี"
องค์ประธานในพิธีอภิเษกสมรส

ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๗
(ค่ำ) พิธีบูชาองค์พระแม่ปางนั่งชิงช้า
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
.

.

.

.

.

.
พิธีบูชาใหญ่ ในคืนที่เจ็ดของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.

.

.
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์อินเดีย ในงานนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.
.

.

.
.
"พระแม่ปางนั่งชิงช้า"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่เจ็ด
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๘ พิธี
บูชาองค์พระแม่ในปางบูชาพระศิวะลึงค์
(วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
.

.

.

.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พิธีบูชาใหญ่ ในคืนที่แปดของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
.

.

.

.
.
"พระแม่ปางบูชาพระศิวะลึงค์"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่แปด
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๙ พิธี
บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี
(วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
.
          แล้วก็มาถึงพิธีบูชาในวันสุดท้ายของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗ โดยวันนี้เป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี ซึ่งก่อนจะถึงพิธีบูชาใหญ่นั้น ได้มีพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง (ก่อนจะมีงานแห่ประจำปีในวันรุ่งขึ้น) ได้แก่ คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงองค์พระขันทกุมาร และคนทรงองค์พระแม่กาลี เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดีที่ประดิษฐานอยู่ที่ปะรำพิธี
.

.
บรรยากาศยามเย็นที่หน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ในวันที่ ๙ ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.

.

.

.

พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.
คณะเจ้าภาพ และสานุศิษย์ที่มาร่วมในพิธี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงองค์พระขันทกุมาร
.

.

.

.

.

พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงองค์พระแม่กาล
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

พิธีบูชาใหญ่ ในคืนที่เก้าของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
.

.

.
.
"พระแม่มหาสรัสวดี"
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่เก้า
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

งานแห่ประจำปีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ
.
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
.
.
           สำหรับพิธีการสำคัญในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จัดงานแห่ประเพณีนั้น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พิธีการสำคัญพิธีแรกในเย็นวันนี้ เริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหญ่ ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี โดยขบวนแห่ยอดของราชรถนี้เมื่อออกจากเทวาลัย จะทำการแห่รอบเทวาลัยก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอกวัด (ริมฝั่งถนนสีลม)
.

.

.

.

.

พิธีอัญเชิญยอดราชรถขึ้นประดิษฐาน
.

         ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด จากนั้นคนทรงทั้งสาม ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี ได้ออกมาทำพิธีสักการะพระเป็นเจ้าโดยรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

พิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันเข้าในขบวนแห่
.

.

.

.

คนทรงประกอบพิธีสักการะพระเป็นเจ้าโดยรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปซึ่งจะเข้าในขบวนแห่ออกจากภายในเทวาลัย ได้แก่ เทวรูปพระคเณศ เทวรูปพระขันทกุมาร เทวรูปพระกฤษณะ เทวรูปพระแม่ลักษมี เทวรูปพระแม่สรัสวตี และเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนราชรถ โดยอัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันที่ด้านหน้าโบสถ์ เพื่อประกอบพิธีบูชา ก่อนจะแห่เทวรูปรอบเทวาลัย ๓ รอบ แล้วจึงอัญเชิญออกไปยังราชรถแต่ละคัน
.

.

.
พิธีอัญเชิญเทวรูปออกจากเทวาลัย
.

.

.

.

.
เทวรูปที่อัญเชิญเข้าในขบวนแห่งานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

เทวรูปที่อัญเชิญเข้าในขบวนแห่งานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.
พิธีอัญเชิญเทวรูปออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อขึ้นประดิษฐานบนราชรถ
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            พิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวาลัยด้านในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวาลัย
.
          จากนั้นเป็นพิธีเชิญคนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี (ทีละคนตามลำดับ) เข้าสู่อาคารข้างโบสถ์ (ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กอีกหลายองค์) เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำ แทงเหล็กแหลมที่แก้ม และแต่งเครื่องทรง
.

.

.

.
การเสียบเหล็กแหลมรูปเวล และเกี่ยวตามร่างกายคนทรงพระขันทกุมาร
ด้วยตะขอเหล็กแหลมห้อยลูกมะนาว

.

.

พิธีเชิญองค์พระแม่กาลีประทับในร่างคนทรง ที่หน้าเทวรูปพระแม่กาลีซึ่งอยู่ด้านในเทวาลัย
.

.
การเสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลที่แก้มของคนทรงพระแม่กาลี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            หลังจากทรงคนทรงทั้งสามประกอบพิธีอาบน้ำ และแต่งเครื่องทรงเสร็จแล้ว คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ได้เข้ามาประกอบพิธีด้านในเทวาลัย โดยพราหมณ์ได้ทำพิธีบูชาที่หม้อกลาฮัม จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งยองๆ รออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศีรษะแล้ว คนทรงจึงลุกขึ้นยืน และยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางของขบวนแห่ ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ
.

.

.

.

.
คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ประกอบพิธีก่อนออกยาตราโปรดบรรดาสานุศิษย์
.

.

.

.

.

คนทรงพระขันทกุมาร ประกอบพิธีก่อนออกยาตราโปรดบรรดาสานุศิษย์.
.

.

.

.

.

คนทรงพระแม่กาลี ประกอบพิธีก่อนออกยาตราโปรดบรรดาสานุศิษย์..

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             สำหรับเส้นทางของขบวนแห่ เริ่มต้นจากหน้าวัดที่ถนนสีลม แล้วตรงไปยังแยกนราธิวาส เลี้ยวขวาผ่านสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ตรงไปแยกสาทร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาทรเหนือ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าแยกสุรศักดิ์ แล้วเลี้ยวขวาที่แยกโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เข้าสู่ถนนสีลม จากนั้นจึงมุ่งหน้ากลับเข้าวัดตามเดิม โดยในขบวนประกอบด้วย

         ๑. ขบวนคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
         ๒. ขบวนคนทรงขององค์พระขันทกุมาร
         ๓. ขบวนคนทรงขององค์พระแม่กาลี
         ๔. ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
         ๕. ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
         ๖. ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
         ๗. ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
         ๘. ขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี

.

.
คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตราโปรดสานุศิษย์ในขบวนแห่
.

.
หม้อกลาฮัมที่คนทรงเทินบนศีรษะ
.

.

.

คนทรงพระขันทกุมารยาตราโปรดสานุศิษย์ในขบวนแห่
.

.

.

.

.

คนทรงพระแม่กาลียาตราโปรดสานุศิษย์ในขบวนแห่
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
ราชรถพระพิฆเณศวร
.

.

.
ราชรถพระขันทกุมาร
.

.

.
ราชรถพระกฤษณะ

.

.

.
ราชรถพระกัตตวรายัน
.

.

.
รถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         ขบวนแห่ดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ขบวนคนทรงทั้งสามก็ได้ยาตรากลับมาถึงที่หน้าวัด โดยคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตรามาถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อยาตรามาถึงบริเวณหัวถนนปั้น ท่านได้ประกอบพิธียิงธนูไปยังต้นกล้วยที่สมมุติว่าเป็นอสูร (ด้วยเชื่อกันว่าวันวิชัยทัสสมิ ก็คือวันที่พระแม่ทรงมีชัยชนะเหนืออสูร ดังนั้น การยิงธนูใส่ต้นกล้วยจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการปราบอสูรขององค์พระแม่นั่นเอง) เมื่อลูกธนูพุ่งไปที่ต้นกล้วยแล้ว คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล (ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี) จึงได้ใช้มีดฟันที่ต้นกลัวยนั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน จากนั้นคนทรงพระแม่จึงยาตรากลับเข้าวัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก
.

.

.
คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยิงธนูใส่ต้นกล้วยซึ่งสมมติว่าเป็นอสูร
.

          หลังจากคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าภายในวัดแล้ว คนทรงองค์พระขันทกุมาร และคนทรงองค์พระแม่กาลีก็ได้ยาตราลับเข้าสู่ภายในวัดตามลำดับ
.

.

.
คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยาตรากลับเข้าภายในวัด
.

.

.

.

.
คนทรงขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี ยาตรากลับเข้าภายในวัด
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             และลำดับสุดท้ายเมื่อราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปมาถึงบริเวณหน้าวัดทั้งหมดแล้ว จึงได้ทำการอัญเชิญเทวรูปลงจากราชรถ และเคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด เพื่อแห่รอบเทวาลัย ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงเชิญเทวรูปทั้งหมดกลับเข้าไปประดิษฐานภายในเทวาลัยตามเดิม ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นงานแห่ประจำปี ๒๕๕๗ ในเวลา ๐๖.๐๙ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ขบวนแห่เริ่มในเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
.

.

.
เหล่าสานุศิษย์ร่วมกันปามะพร้าว เพื่อชำระล้างทางก่อนที่ราชรถคันใหญ่จะเคลื่อนมาถึง
.

.

.

ขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี
.

.
ขบวนราชรถทุกคันกลับมาถึงบริเวณหน้าวัดทางฝั่งถนนสีลม
.

.

.
อัญเชิญเทวรูปลงจากราชรถเพื่อแห่กลับเข้าวัด
.

.

.

.
ขบวนอัญเชิญเทวรูปแห่รอบเทวาลัย
.

.
อัญเชิญเทวรูปทุกองค์กลับเข้าสู่เทวาลัย
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.
พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี

.

.
พระพิฆเณศวร
.

.
พระขันทกุมาร

.

.
พระกฤษณะ
.

.
พระกัตตวรายัน
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

พิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา
และพิธีอาบน้ำพราหมณ์กับคนทรง
(ปิดท้ายงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗)
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

.
           สำหรับพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา และพิธีอาบน้ำพราหมณ์กับคนทรง ซึ่งถือเป็นพิธีปิดท้ายของเทศกาลนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น เริ่มจากนั้นคณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หน้าเสาธง เสร็จแล้วจึงช่วยกันเปลื้องสิ่งต่างๆ ที่หุ้มรอบเสาธงออก แล้วจึงทำพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา โดยพราหมณ์ท่านหนึ่งปีนขึ้นนั่งร้านไปที่ยอดเสาเพื่อปลดเชือกที่รั้งผืนธงไว้บริเวณยอดเสา จากนั้นคุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ได้ดึงผืนธงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งผืนธงรูปสิงห์ถูกเชิญลงมายังด้านล่าง ซึ่งเมื่อเชิญธงสิงห์ลงจากเสาเรียบร้อยแล้ว คณะพราหมณ์จึงได้ประกอบพิธีสรงน้ำเสาธง พร้อมๆ กับการสรงน้ำเทวรูปพระแม่องค์ประธานภายในเทวาลัย โดยหลังจากพิธีสรงน้ำเสาธงเสร็จสิ้น จึงเปิดให้สานุศิษย์และผู้ที่ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมอาบน้ำพราหมณ์กับคนทรง และในลำดับสุดท้ายจึงเป็นพิธีผูกข้อมือให้แก่ผู้ร่วมในงานทุกคน
.

.

.
พิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา
.

.

.

.
พิธีสรงน้ำเสาธง (หลังจากเชิญธงลงแล้ว)
.

.

.
พิธีสรงน้ำเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ด้านในเทวาลัย
.

.
พิธีอาบน้ำพราหมณ์กับคนทรง
.

.
พิธีผูกข้อมือให้กับสานุศิษย์
.

.
คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
ถือพานของเทวะประสาท (ประกอบด้วยผลไม้ต่างๆ) ซึ่งได้รับมาจากคณะพราหมณ์

.
.
         เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่และงดงามสำหรับงานนวราตรี และงานแห่เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๗ โอกาสนี้ นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ Hindu Meeting ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และพระเป็นเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ขอได้โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ
.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

คลิปวีดิทัศน์งานแห่ประจำปี เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗


http://www.youtube.com/v/B4ZKetsP2SM
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


ขอบคุณสำหรับภาพงามๆ ค่ะ แค่ได้เห็นภาพก็ปลาบปลื้มน้ำตาคลอแล้วค่ะ สาธุ