Loader

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (๒๒ ต.ค. ๕๗)

Started by อักษรชนนี, October 24, 2014, 18:09:34

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

        เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้จัดให้มีพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี เนื่องในวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในโอกาสนี้ทางเว็บ HinduMeeting ของเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลดังกล่าว

        โอกาสนี้กระผม "อักษรชนนี" ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณา และอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting สำหรับการบันทึกภาพพิธีบูชาภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดีครับ

.

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             สำหรับพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี เนื่องในวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗ (ตำนานเกี่ยวกับงานดีปาวลี สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hindumeeting.com/Diwali.main.htm) ในช่วงเย็นของวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ และประกอบพิธีโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม ซึ่งพิธีนี้ถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าของทางศาสนาฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้ สมุนไพร ธัญพืช ดอกไม้ น้ำมันเนย ขนม ผลไม้ต่างๆ ตลอดจนพัสตราภรณ์ ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ อันถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนี ไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวท และมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี
.

.
การตกแต่งปะรำพิธี ในพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.

.

.

.

พราหมณ๋ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัส
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระแม่มหาลักษมี องค์ประธานในพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗
ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.

.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม โดยถวายสิ่งของเครื่องบูชาต่างๆ ลงไปในกองกูณฑ์
พร้อมทั้งสาธยายพระเวท และมนตรากำกับในทุกขั้นตอน
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             ลำดับต่อไป คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้ทำพิธีจุดประทีปที่ตะเกียงพระแม่มหาลักษมี เพื่อเชิญเข้าไปตั้งบูชาเทวรูปสำคัญภายในเทวาลัย จากนั้นสานุศิษย์ได้ร่วมกันจุดประทีปที่ตะเกียง เพื่อเชิญไปถวายบูชาที่หน้ามหาลักษมียันตรา
.

.

.

.
ท่านประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาที่ตะเกียงพระแม่มหาลักษมี
.

.
พราหมณ์เชิญตะเกียงเข้าไปตั้งบูชาที่หน้าเทวรูปสำคัญในเทวาลัย
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.
เหล่าสานุศิษย์ร่วมกันจุดประทีปที่ตะเกียง เพื่อเชิญไปถวายบูชาที่หน้ามหาลักษมียันตรา
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             เมื่อสานุศิษย์จุดประทีปบูชาเสร็จแล้ว คณะพราหมณ์ได้กลับมาทำพิธีเผาส่าหรี และเครื่องบูชาต่างๆ ในกองกูณฑ์ จากนั้นจึงทำพิธีเชิญหม้อกลัสแห่รอบเทวาลัย เพื่อเตรียมสำหรับถวายสรงเทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมี
.

.

.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีเผาส่าหรี และเครื่องบูชาต่างๆ ในกองกูณฑ์ (ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีโฮมัม)
.

.
พราหมณ์ถวายไฟที่หน้ากลัส
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            พิธีการลำดับต่อไป พราหมณ์ได้อัญเชิญเทวรูปพระแม่มหาลักษมี ลงจากแท่นบูชาที่อยู่ในมณฑป จากนั้นจึงประกอบพิธีสรงเทวรูป (อภิเษกมฺ) ด้วยน้ำชนิดต่างๆ เช่น น้ำสะอาด น้ำผึ้ง น้ำนม โยเกิร์ต น้ำผสมกุมกุม น้ำผสมขมิ้น เป็นต้น และนำน้ำจากหม้อกลัศสรงที่เทวรูปเป็นลำดับสุดท้าย
.

.
พิธีเชิญหม้อกลัสเพื่อใช้สำหรับสรงเทวรูปพระแม่มหาลักษมี
.

.

.
พราหมณ์อัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมีลงจากแท่นบูชาเพื่อประกอบพิธีสรงน้ำ (อภิเษกมฺ)
.

.
พิธีสรงเทวรูปพระแม่มหาลักษมี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.
พิธีสรงเทวรูปพระแม่มหาลักษมี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.
พิธีสรงเทวรูปพระแม่มหาลักษมี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

          หลังเสร็จพิธีสรงน้ำ และถวายการแต่งเครื่องทรงแด่องค์พระแม่มหาลักษมีแล้ว ก็ถึงเวลาที่สานุศิษย์รอคอย นั่นก็คือการอัญเชิญเทวรูปออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะพระแม่มหาลักษมี ในค่ำคืนของวันดีปาวลี ซึ่งในระหว่างเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน ได้มีสานุศิษย์จำนวนหนึ่งตั้งโต๊ะบูชาและจุดประทีปถวาย โดยขบวนแห่ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จึงกลับเข้ามาถึงวัด และได้อัญเชิญเทวรูปกลับขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาภายในปะรำพิธี แล้วจึงมีพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพ และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีบูชา อันถือเป็นพิธีการในลำดับสุดท้ายของพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗
.

.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาก่อนอัญเชิญเทวรูปพระแม่มหาลักษมีออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.

.

.

.
ขบวนแห่เทวรูปพระแม่มหาลักษมี ในเส้นทางถนนปั้น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.

.
โต๊ะบูชาของสานุศิษย์ที่ถนนปั้น ในค่ำคืนของวันดีปาวลี ป
ระจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
พิธีทุ่มมะพร้าวที่หน้าโคปุรัม
ก่อนอัญเชิญเทวรูปพระแม่มหาลักษมี กลับเข้าภายในเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

.

.

.
อัญเชิญเทวรูปกลับขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา
.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาหลังเสร็จขบวนแห่ ในงานดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ปิดท้ายด้วยภาพอันเป็นมงคลที่ทางทีมงานตั้งใจนำมาฝากให้กับสมาชิก HM
.
ได้ร่วมกันชื่นชมความงดงามของเทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมี

.
ในงานดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗
.

.

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เนื่องในโอกาสงานดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๗
นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระแม่มหาลักษมี
โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่าน
มีความสุข
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควร ก็ขอให้สมดังใจปรารถนา
ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ

.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0