Loader

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก ส

Started by อักษรชนนี, January 03, 2015, 15:42:58

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีครับสมาชิก HinduMeeting ทุกท่าน

       ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า "สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘"กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ เป็นที่ทราบกันดีแล้วจากการประชาสัมพันธ์ของทางเว็บไซด์ว่า ในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้จัดให้มีพิธีบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยในปีนี้ถือว่าพิเศษมาก เพราะปกติพิธีบูชาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของทางวัด จะมีการอัญเชิญเฉพาะเทวรูปพระคเณศ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และพระแม่ลักษมี ออกมาประกอบพิธีบูชา แต่ปีนี้ได้มีการอัญเชิญเทวรูปพระวิษณุ มาร่วมด้วยอีกองค์หนึ่ง โดยหลังเสร็จพิธีในช่วงค่ำ ทางวัดได้อัญเชิญเทวรูปทั้ง ๔ องค์ออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้ร่วมสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (ถือเป็นไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์นับแต่ก่อตั้งวัด ที่มีการอัญเชิญเทวรูปพระวิษณุออกแห่ร่วมกับเทวรูปองค์อื่นๆ)

       สำหรับพิธีบูชาเมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ และประกอบพิธีโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม จากนั้นจึงเป็นพิธีสรงน้ำ (อภิเษกมฺ) เทวรูปพระคเณศหินดำ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเทวาลัย เสร็จแล้วจึงอัญเชิญเทวรูปพระคเณศ พระวิษณุ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และพระแม่ลักษมี ออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น แล้วจึงปิดท้ายด้วยพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพที่ร่วมสนับสนุนพิธีบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของทางวัด

       โอกาสนี้กระผม "อักษรชนนี" ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่ได้ให้ความกรุณา และอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting สำหรับการบันทึกภาพพิธีบูชาภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดีครับ
.
.

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระเป็นเจ้าที่ประดิษฐานในปะรำพิธี
.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัส
.

.

.
พิธีโฮมัม (โหมกูณฑ์บูชาไฟ)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัมบูชาพระเป็นเจ้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระเป็นเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ ที่ประดิษฐานในพิธีบูชา
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

.

.
เทวรูปพระคเณศ
.

.
เทวรูปพระวิษณุ
.

.
เทวรูปพระแม่ลักษมี
.

.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.
พิธีสรงน้ำเทวรูปพระคเณศหินดำ ซึ่งประดิษฐานภายในเทวาลัย
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

.
อัญเชิญเทวรูปออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
หลังอัญเชิญเทวรูปออกแห่ไปจนสุดถนนปั้นแล้ว
จึงอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าไปประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีตามเดิม

.

.

.
หลังเสร็จพิธี พราหมณ์ได้มอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพ
ที่ได้การสนับสนุนพิธีบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            ปิดท้ายในกระทู้ "ภาพบรรยากาศพิธีบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)" ผมขอนำภาพความงดงามของเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ มาให้เพื่อนสมาชิก HinduMeeting ได้รับชมกันอีกสักชุด ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทีมงานเว็บมาสเตอร์มอบให้ทุกท่านได้ร่วมกันรับชมเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้
.

.
เทวรูปพระคเณศ
ประดิษฐานภายในเทวาลัย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ประดิษฐานภายในเทวาลัย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระคเณศ
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระวิษณุ
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระแม่ลักษมี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

          และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้มอบคำอวยพรปีใหม่มาถึงเพื่อนสมาชิก HinduMeeting และสานุศิษย์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ดังนี้
.

.
.
          "ในโอกาสปีใหม่นี้ ผมในนามของประธานกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอให้ท่านสานุศิษย์ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอพรอันประเสริฐที่สุดขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์เทวะที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้โปรดดลบันดาลให้สานุศิษย์ทุกท่าน และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจปรารถนาทุกประการ และขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงตลอดปี ๒๕๕๘ และตลอดไป"
.
.
หมายเหตุ : สามารถรับชมคลิปวิดีโอในโอกาสที่คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล
ประธานกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
กล่าวคำอวยพรปีใหม่มาถึงเพื่อนสมาชิก HM และสานุศิษย์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้ที่
.
https://www.youtube.com/v/u7m-6kn-0uI
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0