Loader

ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘

Started by อักษรชนนี, September 19, 2015, 17:31:56

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

            ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ  (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในโอกาสนี้ทางเว็บ HinduMeeting ของเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลดังกล่าว

            โอกาสนี้กระผม "อักษรชนนี" ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณา และอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดีครับ

.

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

              สำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในช่วงเย็นของวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ พิธีโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม  และพิธีสรงน้ำเทวรูปองค์พระคเณศ ตามลำดับ
.

.

.
ปะรำพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีบูชาในงานคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๘
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พราหมณ๋ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัส
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พิธีโฮมัมบูชาองค์พระคเณศ เนื่องในงานคเณศจตุรถี พุทธศักราช ๒๕๕๘
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พราหมณ์ถวายสิ่งของเครื่องบูชาต่างๆ ลงไปในกองกูณฑ์
พร้อมทั้งสาธยายพระเวท และมนตรากำกับในทุกขั้นตอน
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.


.
พิธีบูชาองค์พระคเณศ
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         หลังจากเสร็จพิธีสรงน้ำเทวรูปพระคเณศ ก็ถึงเวลาที่เหล่าสานุศิษย์ทุกคนรอคอย นั่นก็คือการแห่เทวรูปพระคเณศออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เคลื่อนขบวนไปตามแนวถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะอย่างใกล้ชิด ซึ่งขบวนแห่ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที จึงกลับเข้ามาถึงวัด และได้อัญเชิญเทวรูปพระคเณศขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาภายในปะรำพิธี แล้วจึงมีพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพ และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีบูชา อันถือเป็นพิธีการในลำดับสุดท้ายของพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ประจำปี ๒๕๕๘
.

.

.
ความงดงามของการอลังการัมถวายเครื่องทรงองค์พระคเณศ
ก่อนอัญเชิญออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
พราหมณ์ถวายการบูชาก่อนอัญเชิญเทวรูปออกแห่
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
พราหมณ์และสานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปออกจากปะรำพิธี เพื่อแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
สานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปพระคเณศแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
วง Nadaswaram ที่บรรเลงนำขบวนแห่พระคเณศ
.

.

.
วงกลองยาว พร้อมนางรำ ที่บรรเลงในขบวนแห่
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
สานุศิษย์ที่มารอสักการะพระคเณศ ในเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าสู่เทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
หลังเสร็จสิ้นขบวนแห่ในงานคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๘

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ปิดท้ายด้วยภาพอันเป็นมงคลที่ทางทีมงานตั้งใจนำมาฝากให้กับสมาชิก HM
.
ได้ร่วมกันชื่นชมบารมีเทวรูปองค์พระคเณศแห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

.
.

.

.
เนื่องในโอกาสเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๘
นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระคเณศ
โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข
คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง 
ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน
ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ

.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0