ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

Buddhist สนทนา => สนทนาภาษาพุทธ => ข้อความที่เริ่มโดย: sompope ที่ กรกฎาคม 09, 2010, 11:17:11หัวข้อ: เพชฌฆาต
เริ่มหัวข้อโดย: sompope ที่ กรกฎาคม 09, 2010, 11:17:11
คือเพชฌฆาตที่ประหารนักโทษ หรือสมัยนี่เข้าใช้ฉีดยา แล้ว
อยากทราบว่าเข้าจะบาปไหม ถ้าฆ่าคนเป็นบาป แล้วพวกเพชฌฆาต ที่ประหารคนไม่ดี ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่า


หัวข้อ: ตอบ: เพรชฆาต
เริ่มหัวข้อโดย: กาลิทัส ที่ กรกฎาคม 09, 2010, 12:03:40
บาปครับ
 
เคยอ่านเรื่องโจรเคราแดงรึเปล่าครับ ถ้าไม่เคย ลองอ่านดูตามลิ้งค์ด้านล่าง ซึ่งทางผู้เขียน เค้ามีบทวิเคราะห์ไว้ให้ตอนท้ายด้วยครับ
 
เพชรฆาต : โจรเคราแดง (http://www.dhammatan.net/2010/07/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%86%e0%b8%b2%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87/)
 
 
 


 


หัวข้อ: ตอบ: เพชฌฆาต
เริ่มหัวข้อโดย: กาลปุตรา ที่ กรกฎาคม 10, 2010, 14:40:01
ถ้าจำไม่ผิด เรื่องนี้ในสมัยพุทธกาล พระตถาคตเคยได้วินิจฉัยไว้ครั้งหนึ่งแล้ว
 
เนื่องด้วยในสมัยพุทธกาลได้มีเพชฌฆาตได้เคยนำความกลุ้มใจนี้มาทูลฏีกาถามพระตถาคต
 
เขานั้นเกิดความทุกข์ใจเมื่อฟังธรรมแล้ว หวนกลับไปคิดว่าตนนั้นเป็นเพชฌฆาตต้องบั่นคอคนไปมากมาย
 
เกรงว่าจะเป็นบาป เลยเข้าเฝ้าขอฏีกาถามพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้
 
เมื่อพระตถาคตทราบความจึงตรัสถามเพชฌฆาต ให้เขาวินิจฉัยดังนี้
 
1. มีเจตนาที่ต้องการฆ่าหรือไม่ หรือทำเพราะเป็นหน้าที่
2. ผู้ถูกฆ่านั้นผิดกฏบ้านกฏเมืองจนถูกลงโทษให้ประหาร หรือท่านประหารเขาทั้งที่ทราบว่าเขาไม่ผิด
 
เพชฌฆาตก็ทูลกลับไปว่า ตนนั้นมิได้ประหารเพราะมีจิตอยากให้นักโทษตาย แต่ที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหน้าที่
 
ส่วนนักโทษนั้นตนก็ไม่ได้เป็นผู้ตัดสิน มิได้เป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดแต่ประการใด และเมื่อมีคำสั่งประหารมาตนก็ต้องทำตามกฏหมายบ้านเมือง
 
เมื่อตอบเสร็จพระตถาคตก็กล่าวว่า เมื่อไม่มีจิตคิดอาฆาตต้องสังหาร แต่ที่ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ ก็ถือว่าไม่มีเจตนาในการฆ่า
 
การก่อบาป สำคัญที่เจตนา เพราะเจตนานั้นเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยของการกระทำทั้งปวง
 
อีกอย่างเพชฌฆาตก็มิได้เป็นผู้ทำการตัดสินโทษ เรื่องว่าเขาจะผิดจริงหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพชฌฆาต
 
ผมจึงสรุปว่า ถ้าทำตามหน้าที่เช่นนั้น โดยไม่มีเจตนาอาฆาตฆ่า ถือว่าไม่ผิด
 
ไม่มีสักขณะหนึ่งใด ที่เรานั้นไม่ประกอบกรรม กรรมนั้นเกิดเพราะจิตมีเจตนา ถ้าเจตนาถูกต้องกรรมย่อมถูกต้อง
 
แต่ถ้าความเป็นไปนั้นเกิดผันแปร ก็ไม่ถือว่าบาปแค่เป็นด่างที่ติดอยู่ในใจของเราเท่านั้น รอพุทธิปัญญามาขจัดให้หมดไป


หัวข้อ: ตอบ: เพชฌฆาต
เริ่มหัวข้อโดย: hindu ที่ กรกฎาคม 10, 2010, 14:57:21
กาย วาจา ใจ