ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

Hindu สนทนา => นวราตรี..วิชัยทัสมิ 2017 => ข้อความที่เริ่มโดย: Jacx1 ที่ กันยายน 26, 2011, 15:25:15หัวข้อ: ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jacx1 ที่ กันยายน 26, 2011, 15:25:15

ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ

ขอบพระคุณร่วงหน้าครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Bancha_T ที่ กันยายน 26, 2011, 17:35:08
โอม ชยันตี มังคลากาลี ภัทรันกาลี กปาลินี ทุรคา กัษมา ศิวาธาตรี สวะฮา สวะธา นะโม สตุเต
 
อีกบทครับ
โอม อรีม หรีม กรีม จามุนได วิชเจ สวาฮา
 
บทสั้นๆ
โอม ศักติ
 
(http://www.siamganesh.com/all_gods/durga/durga_agranimandir_co_in.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jacx1 ที่ กันยายน 27, 2011, 10:11:57
แล้วบทนี้ได้ไหมครับ โอม ไอม ฮรีม กลีม จามุนได วิชเจ สวาฮา!

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Amrit_Phakti ที่ ตุลาคม 26, 2015, 12:51:43

ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ

ขอบพระคุณร่วงหน้าครับ


บทนี้จัดได้ว่าเป็นบทที่นิยมพอสมควร  ใช้สวดได้ทั่วไป


श्री नवदुर्गा रक्षा मन्त्र
ศรี นวทุรคา รฺกษา มฺนตรา

ॐ शैलपुत्री मैया रक्षा करो ।
ॐ जगजन्नी देवी रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ १
โอม ไศลปุตฺรี ไมยา รกฺษา กโร
โอม ชคชนฺนี เทวี รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์


ॐ ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो ।
ॐ भवतारिणी देवी रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ २

โอม พฺรหฺมจาริณี  ไมยา  รกฺษา กโร
โอม ภวตาริณี  เทวี รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์

ॐ चन्द्रघण्टा चंडी रक्षा करो ।
ॐ भयहारिणी मैया रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ३

โอม จนฺทฺรฆณฺฎา จํฑี รกฺษา กโร
โอม ภยหาริณี ไมยา รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์

ॐ कूष्माण्डा तुम्हि रक्षा करो ।
ॐ शक्ति रूपा मैया रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ४

โอม กูษฺมาณฺฑา ตุมฺหิ รกฺษา กโร
โอม ศกฺติ รูปา ไมยา รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์

ॐ स्कंदमाता मैया रक्षा करो ।
ॐ जगदम्बा जन्नी रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ५

โอม สฺกํทมาตา ไมยา รกฺษา กโร
โอม ชคทมฺพา ชนฺนี รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์

ॐ कात्यायनी मैया रक्षा करो ।
ॐ पापनासिनी अम्बे रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ६

โอม กาตฺยายนี ไมยา รกฺษา กโร
โอม ปาปนาสินี อมฺเพ รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์

ॐ कालरात्रि काली रक्षा करो ।
ॐ सुखदाति मैया रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ७

โอม  กาลราตฺริ กาลี รกฺษา กโร
โอม สุขทาติ ไมยา รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์


ॐ महागौरी मैया रक्षा करो ।
ॐ भक्तिदाति रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ८

โอม มหาเคารี ไมยา รกฺษา กโร
โอม ภกฺติทาติ รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์


ॐ सिद्धिदात्री मैया रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा देवी रक्षा करो ।
ॐ नवदुर्गा नमः ।
ॐ जगजन्नी नमः ॥ ९

โอม สิทฺธิทาตฺรี ไมยา รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา เทวี รกฺษา กโร
โอม นวทุรฺคา นมะฮ์
โอม ชคชนฺนี นมะฮ์

ॐ श्री दुर्गायै नमः
โอม ศรี ทุรฺคาไย นมะฮ์


หัวข้อ: ตอบ: ขอบทบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ปาง หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเคารีปุตรายะ ที่ ธันวาคม 15, 2015, 12:01:46
ของผมแนะนำเป็นบท นวทุรคา กวะชัม ครับ เป็นมันตราแบบย่อๆ


ปะฐะมัม ไศละปุตรี จะ ทะวิติยัม พรัหมะจาริณี ตริตียัม จันทระกัณเฑ กี กุชะมาณเด กี จตุระถะกัม
ปัญจะมัม สะกันทะมาเต กี ฉะฉะทัม กาตยายะนี ทีจะ สัตะมัม กาลราตรี กี มหาเคารี กีจะ อัษฐะมัม
นวะมัม สิทธิธาตรี จะ นวทุรคา ประกีระติตะหะ


ถ้าไม่อยากสวดยาวๆ หรือสั้นเกินไป แนะนำบทนี้ครับผม