ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

Buddhist สนทนา => สนทนาภาษาพุทธ => ข้อความที่เริ่มโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 26, 2012, 13:37:59หัวข้อ: งานฉลองพระชันษา ๙๙ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ๑–๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 26, 2012, 13:37:59
กำหนดการพิธีบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา ๙๙ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑ - ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


(http://upic.me/i/o3/image3copy.jpg) (http://upic.me/show/39525742)
.
.
วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนวกภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาและสาธุชน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคาร สว.ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ สนามวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

- พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

- ทรงถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ (และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์อีก ๘๐๐ รูป ณ อาคารวชิรญาณวงศ์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ)

- ทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

- พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์คณะธรรมยุต เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

.
.


หัวข้อ: ตอบ: งานฉลองพระชันษา ๙๙ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ๑–๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 26, 2012, 13:41:06
หมายเหตุ :

๑. ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เปิดปูชนียสถานสำคัญของวัด ให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการตามสถานที่ดังนี้ ๑. พระอุโบสถ ๒. พระเจดีย์ ๓. พระไพรีพินาศ ๔. พระวิหารพระศาสดา ๕ .พระวิหารเก๋ง ๖. พระพุทธบาทโบราณ

๒. ชมนิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

๓. คณะบุคคลต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร