ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

Hindu สนทนา => แกลอรี่ => ข้อความที่เริ่มโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:31:56หัวข้อ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:31:56
สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

            ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ  (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในโอกาสนี้ทางเว็บ HinduMeeting ของเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลดังกล่าว

            โอกาสนี้กระผม "อักษรชนนี" ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com (http://www.HinduMeeting.com) ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณา และอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดีครับ

.
(http://www.mx7.com/i/d05/FF92qa.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQVA7JI01UuoVSt)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:36:52
              สำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในช่วงเย็นของวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ พิธีโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม  และพิธีสรงน้ำเทวรูปองค์พระคเณศ ตามลำดับ
.
(http://www.mx7.com/i/881/wuAKZA.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMlg5BLgOz1Aa5)
.
(http://www.mx7.com/i/c79/rpdja0.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMjucclkbwfMRB)
.
ปะรำพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีบูชาในงานคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๘
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:38:42
(http://www.mx7.com/i/a9c/szc1Ii.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMn1Z1bciayARE)
.
(http://www.mx7.com/i/9e2/xsOHIR.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMoNSqBk2tVMTg)
.
(http://www.mx7.com/i/901/8QcWK9.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMqzLQ1cjsNjZc)
.
พราหมณ๋ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัส
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:40:27
(http://www.mx7.com/i/83b/LVEapI.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMutxl8m48H1pR)
.
(http://www.mx7.com/i/a78/IBlnG3.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMsHDVIAwidVwj)
.
(http://www.mx7.com/i/7a9/VT73VD.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMxFltGPgXqWAL)
.
พิธีโฮมัมบูชาองค์พระคเณศ เนื่องในงานคเณศจตุรถี พุทธศักราช ๒๕๕๘
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:42:08
(http://www.mx7.com/i/cba/umfClp.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMvTs4gUvgCk58)
.
(http://www.mx7.com/i/62f/OAtVjx.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMzreT6uodGelF)
.
(http://www.mx7.com/i/616/IoVg36.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMBd8iwvCj7P2L)
.
พราหมณ์ถวายสิ่งของเครื่องบูชาต่างๆ ลงไปในกองกูณฑ์
พร้อมทั้งสาธยายพระเวท และมนตรากำกับในทุกขั้นตอน
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:44:29
(http://www.mx7.com/i/af3/kluuOP.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMDl0oe85mKbNo)
.
(http://www.mx7.com/i/554/MDw3yW.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMF6TNE1S6UCMm)
.
(http://www.mx7.com/i/728/AOdx40.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMJ0FiLc0e8ybo)
.
พิธีบูชาองค์พระคเณศ
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:49:19
         หลังจากเสร็จพิธีสรงน้ำเทวรูปพระคเณศ ก็ถึงเวลาที่เหล่าสานุศิษย์ทุกคนรอคอย นั่นก็คือการแห่เทวรูปพระคเณศออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เคลื่อนขบวนไปตามแนวถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะอย่างใกล้ชิด ซึ่งขบวนแห่ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที จึงกลับเข้ามาถึงวัด และได้อัญเชิญเทวรูปพระคเณศขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาภายในปะรำพิธี แล้วจึงมีพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพ และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีบูชา อันถือเป็นพิธีการในลำดับสุดท้ายของพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ประจำปี ๒๕๕๘
.
(http://www.mx7.com/i/8b0/q210J0.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMIiHWceYn5K1M)
.
(http://www.mx7.com/i/c26/1X0m6k.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQML8xosV9KnCHx)
.
ความงดงามของการอลังการัมถวายเครื่องทรงองค์พระคเณศ
ก่อนอัญเชิญออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น

.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:51:09
(http://www.mx7.com/i/4c5/V8VNTx.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMMUqNSOpFTlk9)
.
(http://www.mx7.com/i/48a/pyBqyD.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMP2iTAgynAFAa)
.
(http://www.mx7.com/i/d07/pXLhJu.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMGwOwMmy0TIxT)
.
พราหมณ์ถวายการบูชาก่อนอัญเชิญเทวรูปออกแห่
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 17:57:07
(http://www.mx7.com/i/759/KQufHE.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQNecNjIilY5xHb)
.
(http://www.mx7.com/i/b4f/SetKPp.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMQOcj05J3vb5S)
.
(http://www.mx7.com/i/ee9/me4vXo.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMSA5IpRgTYgZq)
.
พราหมณ์และสานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปออกจากปะรำพิธี เพื่อแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 18:00:16
(http://www.mx7.com/i/63c/Vtl4Vn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMUlZ7PJHgaitk)
.
(http://www.mx7.com/i/686/9mdl8F.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMXxNgoezdxBVC)
.
(http://www.mx7.com/i/cd3/h4qlwg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMW7SxfDyGZYEt)
.
สานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปพระคเณศแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 18:02:36
(http://www.mx7.com/i/c44/TXMiT1.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQN6pgjtLeLGqkf)
.
วง Nadaswaram ที่บรรเลงนำขบวนแห่พระคเณศ
.
(http://www.mx7.com/i/e43/vq4Eyn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQN4ZlAlror11HA)
.
(http://www.mx7.com/i/592/yyQPQ2.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQN2RtuDVjWIXkm)
.
วงกลองยาว พร้อมนางรำ ที่บรรเลงในขบวนแห่
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 18:05:07
(http://www.mx7.com/i/7b9/qIbqyR.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQN0JBoWszJHFvZ)
.
(http://www.mx7.com/i/afb/emxCtE.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQN7Pb2BRfbKmRt)
.
(http://www.mx7.com/i/a76/636xQy.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQMYXHZwjFnCC8g)
.
สานุศิษย์ที่มารอสักการะพระคเณศ ในเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 18:08:16
(http://www.mx7.com/i/6cb/O76yRG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQN9f5LKoxZGZBK)
.
(http://www.mx7.com/i/a5e/mWpwXQ.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQNb0Zba29uDnt7)
.
(http://www.mx7.com/i/c1b/i1Xn4x.jpg) (http://www.mx7.com/view2/yBQNcqTUiBIWxm3d)
.
อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าสู่เทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
หลังเสร็จสิ้นขบวนแห่ในงานคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๘

.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ กันยายน 19, 2015, 18:13:03
ปิดท้ายด้วยภาพอันเป็นมงคลที่ทางทีมงานตั้งใจนำมาฝากให้กับสมาชิก HM
.
ได้ร่วมกันชื่นชมบารมีเทวรูปองค์พระคเณศแห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

.
.
(http://www.mx7.com/i/eb5/2rMns9.JPG) (http://www.mx7.com/view2/yBReAt4EzhzyYn6L)
.
(http://www.mx7.com/i/7d9/m62QAi.JPG) (http://www.mx7.com/view2/yBReDiU6PUSMYWo5)
.
เนื่องในโอกาสเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๘
นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระคเณศ
โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข
คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง 
ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน
ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ
.
ด้วยจิตคารวะ
.
(http://image.ohozaa.com/ip/u4gif.gif) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=f0310d25c4bcaeda77c7780095e365a3)
.