ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

Hindu สนทนา => แกลอรี่ => ข้อความที่เริ่มโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 30, 2016, 22:38:03หัวข้อ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 30, 2016, 22:38:03
         ตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าน้ำคือสิ่งแทนองค์พระคงคา และพระวรุณ เมื่อได้ทำการสวดสรรเสริญ สาธยายมนตร์ หรือพระเวทแล้ว ก็จะเกิดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่รับน้ำจากการพรม หรืออาบย่อมเกิดความเป็นสิริมงคล

         ด้วยเหตุนี้องค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ได้แก่ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) โบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

         โดยคณะพราหมณ์ และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ได้ประกอบพิธีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลัทธิความเชื่อในแต่ละสายนิกายที่ตนนับถือ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกอันประเสริฐของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ซึ่งศาสนิกชนทุกคนได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน

(http://www.mx7.com/i/d9a/a1wXiE.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFfmY7nNvmXNpD)


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 30, 2016, 22:53:42
         สำหรับพิธีเสกน้ำเทพมนตร์ของแต่ละเทวสถานนั้น จะมีขั้นตอนและลำดับพิธีการแตกต่างกันไปตามแต่ละสายนิกาย ซึ่งในส่วนของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ซึ่งทาง www.HinduMeeting.com ได้เข้าไปสังเกตการณ์ และบันทึกภาพ มีลำดับพิธีการในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

         ในช่วงเย็นของวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์แห่งพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ในฐานะผู้นำองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

(http://www.mx7.com/i/d9f/OzD88q.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4hQXqbJqAsnwI)

(http://www.mx7.com/i/ec7/rytb1f.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4BHLC4gNB4sro)

(http://www.mx7.com/i/18d/h7UGg1.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4CpIYDrFmIIH3)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ร่วมพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 30, 2016, 23:34:21
         สำหรับการตกแต่งสถานที่สำหรับประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้น ได้มีการอัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งถือเป็นเทพประธานของทางวัด มาประดิษฐานภายในซุ้มมณฑปที่จัดสร้างตามศิลปะของอินเดียใต้ โดยที่เบื้องหน้าของซุ้ม ประดิษฐานหม้อน้ำเทพมนตร์ และหม้อกลัส ด้านข้างประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมโต๊ะหมู่ที่ตั้งเครื่องราชสักการะอย่างสมพระเกียรติ
(http://www.mx7.com/i/b23/CexrQw.jpg)

(http://www.mx7.com/i/ee9/T5OSED.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4kGMSsooX6l5S)

(http://www.mx7.com/i/d24/2THKT9.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4iyUMKUdFrozF)

(http://www.mx7.com/i/9b9/BjfSBZ.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4jgS9k3NJMuvT)
.
การตกแต่งสถานที่สำหรับประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
(http://www.mx7.com/i/51e/7kjsoE.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4m6HBAICJ5XGM)
.
หม้อบรรจุน้ำเทพมนตร์
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 30, 2016, 23:46:42
            พิธีการในลำดับแรก เริ่มจากพิธีบูชาพระพิฆเนศวร ซึ่งถือเป็นองค์ปฐมแห่งการบูชา เพื่อขอพรให้พิธีการต่างๆ ที่จะทำในโอกาสนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น และเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นคณะพราหมณ์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จึงได้ประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ ด้วยการสาธยายพระเวทย์ และมนตราศักดิ์สิทธิ์ที่หม้อน้ำเทพมนต์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

          จากนั้นจึงเป็นพิธีโฮมัม หรือพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ เพื่อบูชา่พระเป็นเจ้าองค์สำคัญที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) อาทิ องค์พระพิฆเนศวร พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระสรัสวดี และพระลักษมี เป็นต้น โดยพิธีโฮมัม ถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้มงคล สมุนไพร ธัญพืชต่างๆ ดอกไม้ เนย น้ำผึ้ง น้ำมันเนย ข้าว ขนม ผลไม้ และอื่นๆ ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ ซึ่งถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวทและมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี

          โดยจุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีโฮมัมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขอพรจากพระเป็นเจ้าให้คุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งในระหว่างที่ประกอบพิธี คณะพราหมณ์จะสาธยายพระเวทย์พร้อมทั้งกล่าวพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาทมิฬว่า "มหาราชาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อเป็นการขอพรถวายแด่พระองค์ท่านโดยเฉพาะ


(http://www.mx7.com/i/b0e/fpsazK.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4nwCkJ2ZSq4Gr)

(http://www.mx7.com/i/1e7/d1vE7a.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4oezHibP46IFw)

(http://www.mx7.com/i/a3f/lPVYHf.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4r4p9yQWO5aCt)

(http://www.mx7.com/i/5d6/On6uIu.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4rMmw7XpLvQ2A)

(http://www.mx7.com/i/ca0/AUZfit.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4sQiyYzZQVcu6)
.
พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 00:13:34
         เมื่อเสร็จพิธีโฮมัมบูชาพระเป็นเจ้าองค์สำคัญแล้ว พราหมณ์ได้ถวายไฟบูชาที่หน้าเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และที่ด้านหน้าหม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นลำดับสุดท้ายของการประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ในวันแรก (๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งพิธีการในวันที่สอง และสาม (๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙) ก็จะมีลำดับพิธีการเช่นเดียวกับวันแรกทุกประการ

(http://www.mx7.com/i/1c8/90Qoxz.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4tUeBPuWe4WEi)

(http://www.mx7.com/i/b2d/m6R78A.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4vG81fo7sVq4N)

(http://www.mx7.com/i/a39/EJZy6Q.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4wK4468tw5fvI)

(http://www.mx7.com/i/a42/fsvJtS.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4uCbYoFvf4e7I)

(http://www.mx7.com/i/a5b/XHZOKe.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8x4zdUQ5dhper8l)
.
พราหมณ์ประกอบพิธีถวายไฟบูชา
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 17:29:55
         หลังจากเสร็จพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์จากทุกเทวสถานแล้ว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จึงได้มีพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) โดยในเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นพิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) เข้าขบวนแห่โดยขบวนรถบุปผชาติมายังวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อขบวนรถมาถึงแล้ว ผู้แทนคณะพราหมณ์จากพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ผู้แทนจากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) และผู้แทนจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงเป็นพิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์ในส่วนของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ขึ้นบนรถบุปผชาติ เพื่อแห่ไปยังโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) เพื่อรับหม้อน้ำเทพมนตร์ไปประกอบพิธีรวม ณ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ต่อไป

(http://www.mx7.com/i/cdf/1y55g6.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEN0FyHhzO6GfW)

(http://www.mx7.com/i/ce4/vY5gP5.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEQctHfBgPNuXv)

(http://www.mx7.com/i/e31/G3Vssn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEOqAhPF44ldL1)

(http://www.mx7.com/i/cda/TtfVDM.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CERYn6FskO16Wz)

(http://www.mx7.com/i/e0a/9SmJmL.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CESGkteCYvFDBH)
.
พิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดวิษณุขึ้นรถบุปผชาติ
เพื่อเข้าขบวนแห่ไปยังวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 17:51:42
(http://www.mx7.com/i/e43/8U80tM.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CETohPNNeLZWiO)

(http://www.mx7.com/i/5d9/WzBhfe.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEUsdSEwxbQl0G)

(http://www.mx7.com/i/13f/fCW7n3.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEVabfdHfAa6RF)
.
ขบวนรถเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) มุ่งหน้ามายังวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
(http://www.mx7.com/i/c90/016Wz7.JPG) (http://www.mx7.com/view2/z8CC1MW9JJKrA8UD)

(http://www.mx7.com/i/bb5/rrjPxV.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEWA5Ym1CJudRo)

(http://www.mx7.com/i/192/kDD1Mk.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEVS8BMR3IuWob)

(http://www.mx7.com/i/51e/RqnGYJ.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEXE21cKQsFnn6)
.
ผู้แทนจากพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)
และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา

.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 17:57:43
(http://www.mx7.com/i/5f7/R1gM3u.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEY00HulVc95ER)

(http://www.mx7.com/i/9a6/H3a8nk.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEYHY43vSHOpz1)

(http://www.mx7.com/i/b01/teOYdI.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CEZpVqCuJ4P6nh)

(http://www.mx7.com/i/1b1/lIlWPn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF07SNbQ6tO29T)

(http://www.mx7.com/i/14d/BpGoXq.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF0PQ9KZGy9864)
.
พิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
ขึ้นรถบุปผชาติเพื่อแห่ไปยังโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)

.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:01:13
(http://www.mx7.com/i/1d9/AWI9k4.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF6vv4ihOLtaxW)

(http://www.mx7.com/i/ef6/PEWke1.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF1xNwk8XRPffS)

(http://www.mx7.com/i/1a1/kpGEt3.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF4JBESnNXiZZ5)

(http://www.mx7.com/i/c6f/IdhXB9.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF5NxHJ7kr98hb)

(http://www.mx7.com/i/e5b/LeAFbT.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF2fKSTjZ0NZT3)
.
ความงดงามของรถบุปผชาติในขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:07:40
(http://www.mx7.com/i/d33/WdR5kp.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF7zr791DZYhCI)

(http://www.mx7.com/i/50b/zWjhqF.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF3jGVK2TZkaCQ)

(http://www.mx7.com/i/b76/IrgL8Q.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF41EijdxGYHhY)

(http://www.mx7.com/i/e2d/Z35DJR.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF9HjcQvFUiJJS)

(http://www.mx7.com/i/11e/g3DNR3.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF8hotIbwOYmkU)

(http://www.mx7.com/i/1cf/KHfnWn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CF8ZlQhmthhRMS)
.
ความร่วมแรงร่วมใจกันของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:14:07
(http://www.mx7.com/i/9d6/rks5Nv.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFdB4HXWroKbqz)

(http://www.mx7.com/i/a1e/GvplyJ.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFcx8F76QY342y)

(http://www.mx7.com/i/508/msM4Er.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFbPbiy0GLhnoq)

(http://www.mx7.com/i/983/90774h.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFcT7loKhVMKSR)

(http://www.mx7.com/i/922/6MkNHu.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFdX3oftAlD9AV)

(http://www.mx7.com/i/972/3PiSpS.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFeF0KOEBuBUe6)
.
พิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)
ไปรวมกับหม้อน้ำเทพมนตร์จากอีก ๒ เทวสถาน ก่อนที่จะแห่ไปยังพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:25:23
         เมื่อขบวนแห่เชิญหม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) และโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) ถึงที่พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้แทนจากเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ทั้ง ๔ แห่ง นำโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล) ร่วมด้วยอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)

(http://www.mx7.com/i/e92/NDo19C.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFgMSQw8yIh79U)

(http://www.mx7.com/i/ebd/0FHuEj.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFgqUaeyZK6iM7)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ออกมารอรับขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์ที่หน้าพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.
(http://www.mx7.com/i/902/fSiQ94.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFhuQd5hGECJVu)
.
(http://www.mx7.com/i/e6e/ZwQhAL.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFicNzErWUX2Ce)
.
ขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์มาถึงยังพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:36:46
(http://www.mx7.com/i/52b/JyIsOz.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFfIWNFo7Ys2wv)

(http://www.mx7.com/i/9f6/vqLHm7.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFiUKWdCrfh4SZ)

(http://www.mx7.com/i/94c/R8GWrm.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFjCIiMMMcgCMc)

(http://www.mx7.com/i/9c4/LDtx9Z.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFjgJCvcehrCRf)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ และคณะผู้แทนจากเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
ร่วมด้วยอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:42:04
(http://www.mx7.com/i/d2a/zYv6ie.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFkkFFlW8cBZ7H)

(http://www.mx7.com/i/c35/WX33vW.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFl2D1V74EVuzF)

(http://www.mx7.com/i/dc0/Fqmg40.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFlKAoughhWmwF)

(http://www.mx7.com/i/c3a/Oz75SJ.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFm6z4LQws6nFD)

(http://www.mx7.com/i/573/tO9eXD.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFmOwrl1eQq9wr)
.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา
.
(http://www.mx7.com/i/c2f/ZMvpDz.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8CFnwtNU7p3bQaz)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ นำกล่าวถวายพระพร "ทรงพระเจริญ"
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 18:54:47
         หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้ว จึงมาถึงพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ภายในสถานพระอิศวร (โบสถ์ใหญ่) โดยเริ่มจากพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ในส่วนของพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ต่อด้วยน้ำเทพมนตร์ของโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ตามลำดับ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ จะรับหม้อน้ำเทพมนตร์จากผู้แทนแต่ละเทวสถานมาเทรวมในหม้อน้ำเทพมนตร์ใบใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางเบญจาในสถานพระอิศวร (โบสถ์ใหญ่) จากนั้นคณะพราหมณ์ของแต่ละเทวสถานจะสวดมนตร์-พระเวท แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณจึงประกอบพิธีแกว่งคันชีพถวายประทีปบูชาเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งถือขั้นตอนสุดท้ายของพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยหลังจากนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ จะได้เชิญน้ำเทพมนตร์ดังกล่าวไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่อไป

(http://www.mx7.com/i/bd3/k0fkTm.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQThabGbH7YdDa)

(http://www.mx7.com/i/cc1/3u17G4.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR76kMJJ3h2SPc)
.
บรรยากาศภายในสถานพระอิศวร (โบสถใหญ่) สถานที่ประกอบพิธีรวมน้ำเทพมนตร์
.
(http://www.mx7.com/i/d07/9vIQ5r.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQTZ7yfmWkWHQH)
.
เบญจาที่ตั้งหม้อน้ำเทพมนตร์
.
(http://www.mx7.com/i/e04/GhBNCN.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQUH4UOz5NU8p1)
.
หม้อเงินที่ใช้รวมน้ำเทพมนตร์จาก ๔ เทวสถาน
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 21:34:20
(http://www.mx7.com/i/992/PN0M6b.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQVL0XF8u5JP8U)

(http://www.mx7.com/i/9f5/o7pZZd.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQWsYkescm5mDw)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เทน้ำเทพมนตร์ส่วนที่ทำพิธีจากพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
ลงรวมในหม้อเงินที่ตั้งอยู่กลางเบญจาในสถานพระอิศวร

.
(http://www.mx7.com/i/95e/roQXAn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQVp2hnDvgBqDV)

(http://www.mx7.com/i/d3b/7WCqld.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQWOX0w2mPA8zR)

(http://www.mx7.com/i/d38/0IN3Q3.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQXwUn5c6hfIU6)
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 21:37:02
(http://www.mx7.com/i/b81/2am0oG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQXST3mwxDvUTj)

(http://www.mx7.com/i/97f/j2hkNT.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQYAQpVU2j7I7a)

(http://www.mx7.com/i/986/3eJiG8.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DQZEMsMGAjzEbY)

(http://www.mx7.com/i/a9b/Ehfvf5.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR00L94ff1Lwf6)
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 21:40:04
(http://www.mx7.com/i/b88/jvdVl9.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR0IIvDlLL5FVO)

(http://www.mx7.com/i/99e/i1v2uG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR14HbUYo4hqz6)

(http://www.mx7.com/i/b3d/gX7rv6.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR2uBV3kv2Ub1V)

(http://www.mx7.com/i/138/6zkZbC.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR1MEyu0MMyDxj)
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 21:42:42
(http://www.mx7.com/i/afc/ZAA3dc.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR3UwEbC4JCdOP)

(http://www.mx7.com/i/9b5/Mz1CIz.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR3czhCt1tVQf4)

(http://www.mx7.com/i/e65/5woaUQ.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR4Cu0KNHnUW0G)

(http://www.mx7.com/i/c39/A5p1rS.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR4YsH2pZ82zoO)
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.


หัวข้อ: ตอบ: ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ พฤษภาคม 31, 2016, 21:50:39
(http://www.mx7.com/i/148/uAnueg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR5Gq3Bx4uqzUQ)

(http://www.mx7.com/i/ec9/S5d5NR.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR6onqaE3lKcLX)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ แกว่งคันชีพถวายประทีปบูชา
ซึ่งเป็นพิธีการลำดับสุดท้ายของพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์จาก ๔ เทวสถาน
.
(http://www.mx7.com/i/bd6/pr3C71.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR7sjt1sKre8Ly)
.
คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
มอบผ้าคลุมลายองค์เทพแก่อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
.
(http://www.mx7.com/i/c88/NfCzdr.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR7Oi9j2UUIUHT)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อธิบดีกรมการศาสนา
.
(http://www.mx7.com/i/c8e/D7v2EL.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR8wfvScEmov27)
.
คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
มอบผ้าคลุมลายองค์เทพแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
.
(http://www.mx7.com/i/171/cOei5Z.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z8DR8Sec9Lj4An5d)
.
ผู้แทนองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
ได้แก่ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)
โบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
นำโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หลังเสร็จพิธีรวมน้ำเทพมนตร์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
.