ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สิงหาคม 09, 2020, 17:34:56
35,496 กระทู้ ใน 4,047 หัวข้อ โดย 5,131 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: Tonyoam
  แสดงกระทู้
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 68
41  ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / ตอบ: กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระเทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เมื่อ: มกราคม 02, 2016, 20:01:46
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีตรียัมพวาย - ตรีปวาย
.
          "พระราชพิธีตรียัมพวาย" เป็นพิธีที่กระทำกันในตอนต้นปี ถือว่าเป็นช่วงขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์(ฝ่ายไทย) และเป็นพิธีอัญเชิญเสด็จพระอิศวรลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อเยี่ยมโลก เป็นเวลา ๑๐ วัน ตั้งแต่วันขึ้น ๖ ค่ำเดือนอ้าย เป็นวันเสด็จลง จนถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือนยี่ เป็นวันเสด็จกลับ โดยในระหว่างที่พระอิศวรเสด็จประทับอยู่ในโลกมนุษย์เป็นเวลา ๑๐ วันนี้ พราหมณ์จะประกอบพิธีต้อนรับที่เรียกว่า "ตรียัมพวาย" มีการอ่านโศลกสรรเสริญ ถวายข้าวตอก ดอกไม้ ผลไม้ต่างๆ และมีเทพยดาทั้งหลาย เป็นต้นว่า พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี มาประชุมพร้อมกันเพื่อรับเสด็จ (ซึ่งรูปเทพยดาดังกล่าวถูกจำลองมาเป็นนางกระดาน เพื่อทำพิธีฝังไว้ในหลุมข้างสถานพระอิศวร สมมติแทนเทพยดามาเข้าเฝ้าพระเป็นเจ้า เป็นเวลา ๓ วันตั้งแต่วันขึ้น ๘ ค่ำ ถึง วันขึ้น ๑๑ ค่ำ) และในอดีตจะมีการประกอบพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งปัจจุบันพิธีโล้ชิงช้านี้ได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๗

          "พระราชพิธีตรีปวาย" เป็นพิธีที่พราหมณ์กระทำเพื่อรับเสด็จพระนารายณ์ โดยเชื่อว่าภายหลังจากที่พระอิศวรเสด็จกลับเทวโลกแล้ว องค์พระนารายณ์ก็จะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ต่อในระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ-วันแรม ๕ ค่ำ เดือนยี่ เป็นเวลารวม ๕ วัน ซึ่งในเวลาเช้าจะมีถวายข้าวเวทย์และในเวลาค่ำจะประกอบพิธีการสวดสักการะที่สถานพระนารายณ์ทุกวัน และในวันสุดท้ายของพระราชพิธี พราหมณ์จะประกอบพิธีช้าหงส์ส่งเสด็จพระนารายณ์
42  ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / ตอบ: กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระเทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เมื่อ: มกราคม 02, 2016, 20:00:33
หมายเหตุ : สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาร่วมพิธีตัดจุก-ขลิบผมไฟ ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ควรเตรียมสิ่งเหล่านี้มาด้วย ได้แก่

๑) กระทงหรือผ้าขาว เพื่อบรรจุปอยผมจุกที่ตัดออก สำหรับนำไปลอยน้ำ หรือเก็บเป็นที่ระลึก

๒) มีดสำหรับโกนผมเด็ก หลังจากพราหมณ์ขริบปลำยผมให้แล้ว

๓) เสื้อผ้าใหม่ สำหรับให้เด็กเปลี่ยนหลังจากโกนผมแล้ว

๔) อาหารใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ
43  ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระเทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เมื่อ: มกราคม 02, 2016, 19:51:08
พระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย ประจำปี ๒๕๕๙
ณ พระเทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙


วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๖ ค่ำ ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. - ถือพรต
ขึ้น ๗ ค่ำ ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - อ่านพระเวท เปิดประตูเทวาลัย สวดสักการะ
(สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๘ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๘ ค่ำ ๐๓.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. - เชิญนางกระดานลงหลุม
ขึ้น ๙ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๑๐ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๑๑ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๑๑ ค่ำ ๐๓.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. - เชิญนางกระดานขึ้น
ขึ้น ๑๒ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๑๓ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐– ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๑๔ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แรม ๑ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๑๕.๐๐ น. - เปิดประตูเทวลัย (สถานพระนารายณ์)
๑๘.๐๐ น. - รับเทวรูป พระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร
๒๐.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร , พระพิฆเนศวร)
- ช้าหงส์ ส่งพระอิศวร (สถานพระอิศวร)
- อ่านพระเวทปิดประตูเทวลัย (สถานพระอิศวร)

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แรม ๒ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
- คณะพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และ สมเด็จ พระเทพฯ เพื่อถวายอุลุบ และ เครื่องพิธี ฯลฯ
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แรม ๓ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๑๘.๐๐ น. - รับเทวรูปพระพรหม
๒๐.๓๐ - ๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์ , สถานพระ อิศวร)
- ช้าหงส์ ส่งพระพรหม (สถานพระอิศวร)

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แรม ๔ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - คณะพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อถวายอุลุบและเครื่องพิธี ฯลฯ
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แรม ๕ ค่ำ ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์
๑๕.๐๐ น. - เด็กลงทะเบียนตัดจุก
๑๖.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๑๘.๐๐ น. - รับเทวรูป พระนารายณ์
๒๐.๓๐ - ๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)
- ช้าหงส์ ส่งพระนารายณ์ (สถานพระนารายณ์)
- อ่านพระเวทปิดประตูเทวาลัย (สถานพระ นารายณ์)

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แรม ๕ ค่ำ ๐๕.๓๐ น. - เด็กมาพร้อมกันเพื่อเข้าพิธีตัดจุก
๐๕.๔๕ น. - ประกอบพิธีสงฆ์
แรม ๖ ค่ำ ๐๖.๐๐ น. - ได้อรุณประกอบพิธีตัดจุก
๐๖.๓๐ น. - ร่วมกันใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า ,สมโภชเทวรูป
- เด็กที่มาตัดจุกรับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- อัญเชิญเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระพรหม และ พระนารายณ์
กลับไปประดิษฐาน ที่พระบรมมหาราชวัง
44  ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / ตอบ: ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 23:50:24
          สำหรับท่านที่ต้องการร่วมทำบุญถวายประทีปบูชาองค์พระแม่มหาลักษมีในวันดีปาวลี สามารถติดต่อทำบุญได้ที่ตู้บูชาวัตถุมงคล ซึ่งอยู่ภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

45  ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อ: ตุลาคม 30, 2015, 23:37:21
.
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
.
เนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAVALI) ประจำปี ๒๕๕๘
.
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
.
พิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.

พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.

(หลังเสร็จพิธีในช่วงค่ำจะมีการอัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมีออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น)
.
46  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 13:46:52

.

พระขันทกุมาร
.

.

พระกฤษณะ
.

.

พระกัตตวรายัน
.
.
          เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่และงดงามสำหรับงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ โอกาสนี้ นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ Hindu Meeting ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และพระเป็นเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ขอได้โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ
.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
47  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 13:42:20
ความงดงามของเทวรูปที่อัญเชิญออกงานแห่ประเพณี
เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘

.

.
พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี
.

.

พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.

พระพิฆเณศวร
.
48  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:54:11

.

.

.

.
อัญเชิญเทวรูปแห่รอบเทวาลัย
ก่อนจะอัญเชิญกลับเข้าประดิษฐานที่ด้านในเทวาลัยตามเดิม

.
49  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:51:49

.

.

.

.
ขบวนอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.
50  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:49:43

.

.
ขบวนราชรถเคลื่อนกลับมาถึงที่หน้าวัดครบทุกคันแล้ว
.

.
พราหมณ์ถวายไฟแด่เทวรูปที่ประดิษฐานบนราชรถ ก่อนอัญเชิญกลับเข้าภายในวัด
.

.

.
สานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าภายในวัด
.
51  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:45:30
             และลำดับสุดท้ายเมื่อราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปมาถึงบริเวณหน้าวัดทั้งหมดแล้ว จึงได้ทำการอัญเชิญเทวรูปลงจากราชรถ และเคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด เพื่อแห่รอบเทวาลัย ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงเชิญเทวรูปทั้งหมดกลับเข้าไปประดิษฐานภายในเทวาลัยตามเดิม ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘
.

.

.

.
ขบวนราชรถกลับมาจอดที่หน้าวัด (ฝั่งถนนสีลม)
.

.

.
เหล่าสานุศิษย์ที่มาตั้งซุ้ม ร่วมการทุ่มมะพร้าวลงบนพื้น
เพื่อล้างทางก่อนราชรถของพระแม่จะเคลื่อนผ่าน

.
52  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:20:01
         หลังจากคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าภายในวัดแล้ว คนทรงองค์พระขันทกุมาร และคนทรงองค์พระแม่กาลีก็ได้ยาตราลับเข้าสู่ภายในวัดตามลำดับ
.

.

.

.
คนทรงพระขันทกุมาร กลับเข้าภายในวัดหลังเสร็จสิ้นการยาตราในขบวนแห่
.

.

.

.
คนทรงพระแม่กาลี กลับเข้าภายในวัดหลังเสร็จสิ้นการยาตราในขบวนแห่
.
53  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:17:05
             ขบวนแห่ดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ขบวนคนทรงทั้งสามก็ได้ยาตรากลับมาถึงที่หน้าวัด โดยคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตรามาถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อยาตรามาถึงบริเวณหัวถนนปั้น ท่านได้ประกอบพิธียิงธนูไปยังต้นกล้วยที่สมมุติว่าเป็นอสูร (ด้วยเชื่อกันว่าวันวิชัยทัสสมิ ก็คือวันที่พระแม่ทรงมีชัยชนะเหนืออสูร ดังนั้น การยิงธนูใส่ต้นกล้วยจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการปราบอสูรขององค์พระแม่นั่นเอง) เมื่อลูกธนูพุ่งไปที่ต้นกล้วยแล้ว คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล (ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี) จึงได้ใช้มีดฟันที่ต้นกลัวยนั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน จากนั้นคนทรงพระแม่จึงยาตรากลับเข้าวัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก .
.

.

.

.

.

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยิงธนูใส่ต้นกล้วยซึ่งสมมติว่าเป็นอสูร
.

.

.
คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี กลับเข้าภายในวัดหลังเสร็จสิ้นการยาตราในขบวนแห่
.
54  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:10:19

.

.

.

.

.

ส่วนหนึ่งของซุ้มบูชาในคืนงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๘
.
55  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:08:00

.

.

.

.

.

ส่วนหนึ่งของซุ้มบูชาในคืนงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๘
.
56  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 12:05:09
         สิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ก็คือซุ้มต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทางของขบวนแห่ โดยในวันนั้น สานุศิษย์จะอัญเชิญเทวรูปที่ตนบูชาอยู่มาประดิษฐานบนโต๊ะ หรือซุ้มที่ประดับตกแต่งอย่างงดงาม เพื่อรอรับขบวนคนทรง และราชรถของวัด ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ไม่น้อย
.

.

.

.

.

.
ส่วนหนึ่งของซุ้มบูชาในคืนงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๘
.
57  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:56:34

.

.

.

ราชรถคันใหญ่ของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี
.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีให้กับสานุศิษย์ที่นำถาดบูชามาถวายที่หน้าราชรถแต่ละคัน
.

58  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:53:02

.

.
ราชรถพระกฤษณะ
.

.

.
ราชรถพระกัตตวรายัน
.
59  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:51:40

.

.
ราชรถพระพิฆเนศวร
.

.

.
ราชรถพระขันทกุมาร
.
60  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:49:04

.

.

.

.

.

.
คนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี ยาตราโปรดสานุศิษย์ในขบวนแห่
.
61  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:42:50
          สำหรับเส้นทางของขบวนแห่ เริ่มต้นจากหน้าวัดที่ถนนสีลม แล้วตรงไปยังแยกนราธิวาส เลี้ยวขวาผ่านสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ตรงไปแยกสาทร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาทร เลี้ยวขวาเข้าแยกสุรศักดิ์ แล้วเลี้ยวขวาที่แยกโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เข้าสู่ถนนสีลม จากนั้นจึงมุ่งหน้ากลับเข้าวัดตามเดิม โดยในขบวนประกอบด้วย

       ๑. ขบวนคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
       ๒. ขบวนคนทรงขององค์พระขันทกุมาร
       ๓. ขบวนคนทรงขององค์พระแม่กาลี
       ๔. ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
       ๕. ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
       ๖. ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
       ๗. ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
       ๘. ขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี

.

.

.

.

.
คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตราโปรดสานุศิษย์ในขบวนแห่
.
62  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:36:09

.

.

.

.

.

คนทรงองค์พระแม่กาลี ยาตราออกจากวัด เพื่อโปรดสานุศิษย์ตลอดเส้นทางของขบวนแห่
.
63  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:33:22

.

.

.

.

.

คนทรงองค์พระขันทกุมาร ยาตราออกจากวัด เพื่อโปรดสานุศิษย์ตลอดเส้นทางของขบวนแห่
.
64  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:30:03

.

.

.

.

.
เชิญหม้อกลาฮัมขึ้นเทินบนศีรษะคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ก่อนออกยาตราโปรดสานุศิษย์ตลอดเส้นทางของขบวนแห่

.
65  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:27:46
             หลังจากทรงคนทรงทั้งสามประกอบพิธีอาบน้ำ และแต่งเครื่องทรงเสร็จแล้ว คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ได้เข้ามาประกอบพิธีด้านในเทวาลัย โดยพราหมณ์ได้ทำพิธีบูชาที่หม้อกลาฮัม จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งยองๆ รออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศีรษะแล้ว คนทรงจึงลุกขึ้นยืน และยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางของขบวนแห่ ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ
.

.

.

.

.
พราหมณ์และคนทรงประกอบพิธีบูชาหม้อกลาฮัม
.
66  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:23:45

.

.
พิธีเชิญองค์พระแม่กาลีลงประทับร่างคนทรง
.

.
พิธีอาบน้ำคนทรงพระแม่กาลี
.

.

.

การเสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลที่แก้มของคนทรงพระแม่กาลี
.
67  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:17:49
            จากนั้นเป็นพิธีเชิญองค์พระขันทกุมาร และพระแม่กาลีลงประทับในร่างคนทรง ก่อนจะเชิญคนทรงเข้าสู่อาคารข้างเทวาลัย (ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายัน และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กอีกหลายองค์) เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำ แทงเหล็กแหลม และแต่งเครื่องทรงตามลำดับ
.

.

.
พิธีเชิญองค์พระขันทกุมารลงประทับร่างคนทรง
.

.
พิธีอาบน้ำคนทรงพระขันทกุาร
.

.

.

การเสียบเหล็กแหลมรูปเวล และเกี่ยวตามร่างกายคนทรงพระขันทกุมาร
ด้วยตะขอเหล็กแหลมห้อยลูกมะนาว

.

68  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:09:24
            พิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัม (หม้อที่คนทรงจะใช้เทินบนศีรษะในขบวนแห่) เวียนรอบเทวาลัยด้านในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

.

.

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวาลัย
.
69  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 11:02:29

.

.

.

.

.
ขบวนอัญเชิญเทวรูปออกจากวัด เพื่อขึ้นประดิษฐานบนราชรถแต่ละคัน
.
70  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:59:55

.

.

.

.

.

.
สานุศิษย์ร่วมกันอัญเชิญเทวรูปออกไปประดิษฐานยังราชรถ
.
71  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:55:14

.
เทวรูปพระแม่มหาลักษมี
.

.
เทวรูปพระแม่มหาสรัสวดี
.

.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.
พราหมณ์ถวายไฟบูชา ก่อนอัญเชิญเทวรูปออกไปประดิษฐานบนราชรถที่จอดรออยู่นอกวัด
.
72  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:51:09
         ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปซึ่งจะเข้าในขบวนแห่ออกจากภายในเทวาลัย ได้แก่ เทวรูปพระพิฆเนศวร เทวรูปพระขันทกุมาร เทวรูปพระกฤษณะ เทวรูปพระแม่มหาลักษมี เทวรูปพระแม่มหาสรัสวดี และเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนราชรถ โดยอัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันที่ด้านหน้าเทวาลัย เพื่อประกอบพิธีบูชา ก่อนจะแห่เทวรูปรอบเทวาลัย ๓ รอบ แล้วจึงอัญเชิญออกไปยังราชรถแต่ละคัน
.

.

.
คณะพราหมณ์อัญเชิญเทวรูปออกมาประดิษฐานรวมกันที่หน้าเทวาลัย
.

.
เทวรูปพระพิฆเนศวร
.

.
เทวรูปพระขันทกุมาร
.

.
เทวรูปพระกฤษณะ
.
73  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:45:28
            ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายัน จากนั้นคนทรงทั้งสาม ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี ได้ออกมาทำพิธีสักการะพระเป็นเจ้าโดยรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

.

พิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันเข้าในขบวนแห่
.

.
คนทรงทั้งสาม ขณะสักการะเทวรูปสำคัญภายในวัด
.
74  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:31:43
             ในส่วนของพิธีการสำคัญช่วงเย็น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. เริ่มจากพิธีแห่ยอดกลาซัมของราชรถคันใหญ่ ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี ซึ่งขบวนแห่ยอดกลาซัมของราชรถ จะทำการแห่รอบเทวาลัยก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอกวัด (ริมฝั่งถนนสีลม) โดยท่านประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นผู้ทำหน้าที่นำกลาซัมไปประดิษฐานไว้ที่ยอดของราชรถคันใหญ่
.

.
ยอดกลาซัมราชรถ ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

.
ท่านประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เชิญกลาซัมขึ้นนประดิษฐานบนยอดของราชรถคันใหญ่
.
75  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:19:04

.

.

.

.

.
คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และสานุศิษย์ร่วมกันเชิญราชรถออกจากวัด
.
76  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:16:53
.

.

.

.
คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และสานุศิษย์ร่วมกันเชิญราชรถออกจากวัด
.

77  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ตอบ: ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:13:12
         สำหรับพิธีการสำคัญของงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เริ่มขึ้นในช่วงเช้า เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. คณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเพื่ออัญเชิญราชรถออกไปจอดยังถนนด้านนอกวัด โดยการบูชาดังกล่าวประกอบด้วยพิธีโฮมัม พิธีลากทางมะพร้าวจุดไฟ เพื่อชำระเส้นทางให้สะอาดบริสุทธิ์  จากนั้นจึงเชิญราชรถออกด้านนอกวัดทีละคัน เริ่มจากราชรถพระพิฆเนศวร ตามด้วยราชรถพระขันทกุมาร ราชรถพระกัตตวรายัน ราชรถพระกฤษณะ และปิดท้ายด้วยราชรถใหญ่ขององค์พระแม่ โดยก่อนเคลื่อนราชรถแต่ละคัน พราหมณ์จะถวายไฟบูชา จากนั้นท่านประธานวัดจะทำการบีบมะนาวที่ทาด้วยผงกุมกุมสีแดง ต่อด้วยการทุ่มผลฟักเขียว และมะพร้าวตามลำดับ
.

.

.

.

.
พิธีบูชาในช่วงเช้าก่อนอัญเชิญราชรถออกไปจอดนอกวัด
.

78  Hindu สนทนา / แกลอรี่ / ภาพบรรยากาศงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 09:48:42
สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

          งานแห่ประเพณีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกติดปากว่า วัดแขก สีลม เป็นงานที่จัดติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สานุศิษย์  ว่าใน ๑ ปี งานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีคลื่นมหาชนเดินทางจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งงานแห่ดังกล่าว จัดขึ้นในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (ในภาคพระแม่มหาทุรคา) ที่ทรงต่อสู้กับอสูรควาย (มหิงสาสูร) เป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน จนกระทั่งสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่ ๑๐ จึงได้มีการจัดงานแห่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันสำคัญ โดยในปีนี้กำหนดจัดวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

           ซึ่งในโอกาสงานพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ ทางเว็บ HinduMeeting ของพวกเรา ก็ยังคงได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหาชมได้ยาก ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมหามงคลดังกล่าว

         โอกาสนี้กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๘ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี

.

.
79  Hindu สนทนา / นวราตรี..วิชัยทัสมิ 2017 / ตอบ: คู่มือร่วมงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อ: ตุลาคม 17, 2015, 13:17:18
ข้อปฏิบัติตนของผู้ที่มาตั้งซุ้มในงานแห่

๑. ขอความกรุณางดพ่นสี รวมทั้งการเขียน การทา การฉีดสีทุกชนิด ลงบนทางเท้า และผิวการจราจร ตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน

๒. ขอความกรุณางดการใช้เครื่องขยายเสียงที่ส่งเสียงดังเกินความจำเป็น อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้ที่อยู่อาศัยตามเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน

๓. ผู้ที่ตั้งซุ้มในงานแห่ ขอความกรุณาได้โปรดจัดถาดบูชาที่ประกอบด้วย กล้วย , มะพร้าว ,พลู  ,หมากแห้ง ,การบูร ,ผลไม้อื่นๆ ตามกำลังศรัทธาของท่าน และพวงมาลัย โดยการจัดถาดบูชาควรจัดจำนวน ๘ ถาด เพื่อสำหรับ ๘ ขบวนด้วยกัน โดยมีคนทรง ๓ ขบวน และขบวนรถแห่อีก ๕ ขบวนด้วยกัน โดยขอความกรุณาจากทุกท่าน ได้โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนขบวนและง่ายต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

๔. เตรียมน้ำผสมผงขมิ้น ควรผสมอ่อนๆ ห้ามใช้น้ำเย็น สำหรับใช้รดเท้าของคนทรงทั้งสาม โดยขอความกรุณาครอบครัวละไม่เกิน ๒ คน

๕. เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งท่านว่าขบวนมาถึง โปรดถือถาดบูชาของท่านด้วยตัวเองไปในขบวน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพราหมณ์ประจำขบวนดำเนินการประกอบพิธีให้ท่าน เสร็จแล้วโปรดรับถาดท่านกลับ เป็นอันเสร็จพิธี

๖. หากท่านประสงค์จะทุบมะพร้าว ท่านสามารถทำได้ที่รถแห่คันที่ ๕ เพียงคันเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นรถแห่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (คันสุดท้ายของขบวนแห่ ซึ่งจะมาช้ามาก เนื่องจากต้องรอการทุบมะพร้าว ได้โปรดรอด้วย) กรุณาอย่าทุบมะพร้าวในขบวนอื่นเป็นอันขาด เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนขบวน และเป็นการผิดประเพณีด้วย

๗. โปรดอย่าจุดประทัด, ดอกไม้ไฟ, พลุ โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และไม่ใช่สิ่งที่ควรทำในขณะที่บูชา และอย่าขว้างปาพวงมาลัยใส่องค์พระหรือคนทรงเป็นอันขาด

๘. หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำขบวน หากมีเหตุร้ายโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทางวัดยินดีบริการทุกท่านเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้
.

80  Hindu สนทนา / นวราตรี..วิชัยทัสมิ 2017 / ตอบ: คู่มือร่วมงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อ: ตุลาคม 17, 2015, 13:14:09
ข้อปฏิบัติตนของคนทั่วไปที่มาร่วมงานแห่


๑. การเดินทางมาร่วมงาน ควรใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถสามล้อ หรือรถเมล์ ไม่ควรนำรถส่วนตัวมา เพราะวันงานจะหาที่จอดรถยากมากๆ

๒. ถ้าเดินทางมาถึงช่วงเย็นก่อนจะเริ่มงานแห่ในช่วงค่ำ ก็สามารถแวะชมความงดงามของซุ้มต่างๆ ที่มีผู้มาตั้งเพื่อรอรับขบวนแห่ของวัด โดยในวันงานจะมีสานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปที่ตนบูชาอยู่ออกมาประดิษฐาน พร้อมประดับตกแต่งซุ้มอย่างงดงาม ซึ่งถือเป็นสีสัน และเอกลักษณ์ของงานแห่ในแต่ละปี

๓. พึงระลึกอยู่เสมอว่าเรามาร่วมงานแห่ เพื่อรอรับความเป็นสิริมงคลจากขบวนแห่องค์เทพของวัด ที่จะยาตรามาประทานพรให้แก่เรา ฉะนั้น ถ้าพบเห็นตามซุ้มต่างๆ ที่มีการแสดงท่าทางแปลกๆ หรืออวดอ้างอภินิหารของพวกร่างทรง ก็ขอให้มองดูเฉยๆ หรือมองข้ามไป อย่าไปหลงเชื่อ หรือตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้น เพราะของจริงอยู่ในขบวนของวัด ขอให้รอรับพรอันเป็นมงคลจากทางวัดจะดีที่สุด

๔. หากมีความประสงค์จะถวายพวงมาลัยแก่เทวรูปที่ประดิษฐานอยู่บนราชรถในขบวนแห่ กรุณาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของวัดซึ่งประจำอยู่ตรงราชรถแต่ละองค์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปถวายแทนเรา โดย “ห้าม” ขวางปาพวงมาลัยไปที่ราชรถ เพราะนั่นถือเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อเทวรูปที่ประดิษฐานอยู่บนราชรถ

๕. การรอรับผงเจิมจากคนทรงทั้งสามของวัด ขอให้หาพื้นที่รอได้ตลอดสองข้างทางที่ขบวนจะแห่ผ่าน แต่ต้องระวังไม่ให้ไปบังหน้าซุ้มของคนอื่น เพราะเขาก็ต้องการรับพรจากองค์เทพเช่นกัน จึงควรถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน  โดยเมื่อขบวนคนทรงใกล้เข้ามาถึง เจ้าหน้าที่ของวัดจะให้เรานั่งลงกับพื้น เพื่อรอรับผงเจิม และเมื่อคนทรงมาถึง ก็ให้ตั้งใจอธิษฐานขอพรจากท่าน และหากต้องการกล่าวคำสรรเสริญ ก็สามารถทำได้ เช่น คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ก็กล่าวคำว่า “โอม ศักติ  โอม” คนทรงพระขันทกุมาร ก็กล่าวคำว่า “โอม เวล เวล” (เวล เป็นชื่ออาวุธของท่าน) และคนทรงพระแม่กาลี ก็กล่าวคำว่า “โอม กาลี โอม” หรือ “โอม ศักติ โอม” โดยมีข้อห้ามที่สำคัญ คือห้ามแตะต้องคนทรงทั้งสามอย่างเด็ดขาด

๖.ในระหว่างขบวนแห่ จะมีเจ้าหน้าที่ของวัด (ใส่เสื้อวัด) มาจำหน่ายสิ่งมงคลสักการะที่ระลึกของงานแห่ โดยรายได้ทั้งหมดจะถือเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด ท่านที่สนใจก็สามารถซื้อได้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินมาหาท่านถึงที่

๗. หลังขบวนแห่ผ่านไปหมดแล้ว แนะนำให้แวะเข้ากราบสักการะที่ด้านในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เพื่อขอความเป็นสิริมงคลอีกครั้งก่อนจะเดินทางกลับ (ในวันงานแห่ วัดจะเปิดตลอดทั้งคืน)

๘. ในงานแห่ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)  ปีที่ผ่านๆมา ได้ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคล (ร่างทรง) ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นคนทรงของวัด ด้วยการแต่งกายเลียนแบบเทพเจ้า แล้วเดินแทรกเข้ามาในขบวนแห่ ซึ่งจะพบในช่วงระหว่างรอยต่อของขบวนราชรถคันใหญ่ซึ่งเป็นคันสุดท้าย ที่ทิ้งระยะห่างจากขบวนราชรถคันอื่นๆ (เนื่องจากต้องรอให้สานุศิษย์ทุ่มมะพร้าวถวายตลอดเส้นทาง) จึงเป็นโอกาสให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ อาศัยเดินแทรกเข้ามาทำทีให้คนหลงเข้าใจผิดว่าเป็นคนทรงของวัด ซึ่ง หากท่านใดพบเห็นกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเดินแทรกเข้ามาในขบวนแห่ โดยแต่งกายเลียนแบบเทพเจ้า (เช่น พระศิวะ หรือเทพองค์อื่นๆ) ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดได้ทันที โดยทางวัดมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นๆ ที่จะทำความเสื่อมเสียให้กับงานแห่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน

.
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 68