Loader

Recent posts

#91
            ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายัน จากนั้นคนทรงทั้งสาม ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี ได้ออกมาทำพิธีสักการะพระเป็นเจ้าโดยรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

.

พิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันเข้าในขบวนแห่
.

.
คนทรงทั้งสาม ขณะสักการะเทวรูปสำคัญภายในวัด
.
#92
             ในส่วนของพิธีการสำคัญช่วงเย็น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. เริ่มจากพิธีแห่ยอดกลาซัมของราชรถคันใหญ่ ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี ซึ่งขบวนแห่ยอดกลาซัมของราชรถ จะทำการแห่รอบเทวาลัยก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอกวัด (ริมฝั่งถนนสีลม) โดยท่านประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นผู้ทำหน้าที่นำกลาซัมไปประดิษฐานไว้ที่ยอดของราชรถคันใหญ่
.

.
ยอดกลาซัมราชรถ ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.

.

.
ท่านประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เชิญกลาซัมขึ้นนประดิษฐานบนยอดของราชรถคันใหญ่
.
#93

.

.

.

.

.
คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และสานุศิษย์ร่วมกันเชิญราชรถออกจากวัด
.
#94
.

.

.

.
คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และสานุศิษย์ร่วมกันเชิญราชรถออกจากวัด
.

#95
         สำหรับพิธีการสำคัญของงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๘ เริ่มขึ้นในช่วงเช้า เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. คณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเพื่ออัญเชิญราชรถออกไปจอดยังถนนด้านนอกวัด โดยการบูชาดังกล่าวประกอบด้วยพิธีโฮมัม พิธีลากทางมะพร้าวจุดไฟ เพื่อชำระเส้นทางให้สะอาดบริสุทธิ์  จากนั้นจึงเชิญราชรถออกด้านนอกวัดทีละคัน เริ่มจากราชรถพระพิฆเนศวร ตามด้วยราชรถพระขันทกุมาร ราชรถพระกัตตวรายัน ราชรถพระกฤษณะ และปิดท้ายด้วยราชรถใหญ่ขององค์พระแม่ โดยก่อนเคลื่อนราชรถแต่ละคัน พราหมณ์จะถวายไฟบูชา จากนั้นท่านประธานวัดจะทำการบีบมะนาวที่ทาด้วยผงกุมกุมสีแดง ต่อด้วยการทุ่มผลฟักเขียว และมะพร้าวตามลำดับ
.

.

.

.

.
พิธีบูชาในช่วงเช้าก่อนอัญเชิญราชรถออกไปจอดนอกวัด
.

#96
สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

          งานแห่ประเพณีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกติดปากว่า วัดแขก สีลม เป็นงานที่จัดติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สานุศิษย์  ว่าใน ๑ ปี งานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีคลื่นมหาชนเดินทางจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งงานแห่ดังกล่าว จัดขึ้นในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (ในภาคพระแม่มหาทุรคา) ที่ทรงต่อสู้กับอสูรควาย (มหิงสาสูร) เป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน จนกระทั่งสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่ ๑๐ จึงได้มีการจัดงานแห่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันสำคัญ โดยในปีนี้กำหนดจัดวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

           ซึ่งในโอกาสงานพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ ทางเว็บ HinduMeeting ของพวกเรา ก็ยังคงได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหาชมได้ยาก ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมหามงคลดังกล่าว

         โอกาสนี้กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๘ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี

.

.
#97
งดงามมากครับ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันให้ชมครับ
#98

.
เทวรูปพระพิฆเนศวร
.


.
เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี
.


.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

.
.
นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศวร
พระแม่ซูลัมกาลี และพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข
คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง 
ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน
ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ

.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
#99

.

.

.
อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าประดิษฐานภายในวัด หลังจากเสร็จสิ้นการแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.
#100
         ขบวนแห่ใช้เวลาในการแห่ประมาณ ๔๕ นาที จึงกลับมาถึงบริเวณหน้าวัด โดยมีพิธีทุ่มมะพร้าวก่อนอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าภายในวัด และทำการแห่เทวรูปรอบเทวาลัยอีกสามรอบ ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี เข้าประดิษฐานที่ในปะรำพิธี จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพที่ให้การสนับสนุนพิธีบูชา อันเป็นพิธีการลำดับสุดท้ายของวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
.
[COLOR=#fac08f=]
.

.

.
อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าสู่วัด
.
[/COLOR]