Loader

กวางในมือพระศิวะ

Started by shaya, April 02, 2012, 17:26:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เคยเห็นรุปพระศิวะแบบมี4กร เน้องเห็นมีกวางด้วยค่ะ ทำไมถึงถือกวางคะ?

ผมก็ว่าจะบูชาองค์พระศิวะแบบนั้นอยู่พอดีเลยครับ สวยมากเก็บตังค์ก่อน อิอิ

ภาพกวางที่พระศิวะทรงถือไว้นั้นเป็นตัวแทนแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะเชื่อว่า ภูติ ผี ปีศาจทั้งหลาย จะเป็นบริวารแห่งพระศิวะแล้ว เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวล ยังเป็นบริวารแห่งพระศิวะด้วยเช่นกัน


แล้วทำไมต้องใช้กวางด้วยคะ ใช้สัตว์อย่างอื่นแทนไม่ได้เหรอ

August 28, 2012, 11:29:12 #4 Last Edit: August 28, 2012, 12:35:12 by กาลิทัส
กวางเป้นสัญลักษณ์แห่งคัมภีร์พระแวท หรือแทนแห่งจิตใจอันที่สงบจากการกระโดดไปมา พระศิวะจึงเปรียบได้ว่าเป็นเจ้าแห่งคัมภีย์พระแวททั้งหมด และเป้นผุ้ที่จิตใจสงบไม่กระโดดไปมาและหยุดอยุ่ที่พระ เช่นเดียวกับศาสนาพุทธ กวางเป้นสัญลักษณ์แห่งความสงบและความรู้ ครับ

vitshiva@hotmail.com

ชาว HM สงขลา


โอม ศิวายะ ปรเมศ สวดา ยะศิวะกาลตะวะยะนะมะ โอม บวะ วายะ บุนะศัง บะวา ยะศิวะกาลตะวะ ยะนะมะ โอม
โอม ศาลติ ศาลติ ศาลติ ศาลติฮี


สวยงาม+ความรู้ครับ เก็บเล็กผสมน้อย