Loader

สวามีอัยยัปปา

Started by shaya, May 10, 2012, 20:18:45

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ทำไมรูปเคารพต่างๆของสวามีอัยยัปปา ไม่ว่าจะเป็นรูปวาด เทวรูป จะต้องเป็นลักษณะนั่งชันเข่าแยกเข่าออกเล้กน้อย และที่สำคุญ ทำไมต้องมีผ้าแถบมา

คาดเข่าทั้งสองข้างด้วยคะ

ตามความคิดของน้อง มันเป็นลักษณะการทรมานตนของพวกฤษีหรือป่าว มีความหมายออกมาแบบนี้หรือป่าว

เพราะว่าหลังจากที่สวามีอัยยัปปาปราบอสูรแล้ว แทนที่จะครองเมืองตามที่พ่อขอ กลับออกบวช

และน้องก็เคยอ่านเจอ เกี่ยวกับชีวิตของสัดฮูในอินเดีย ก็ไปเจอว่าสัดฮูก็มีวิธีทรมานตนแบบนี้อยู่

ก็เลยส่งสัยว่า การคาดผ้าแถบที่เข่านั้น มีความหมายของการทรมานตนแบบพวกฤษี สัดฮู หรือป่าวการนั่งเช่นนี้เรียกว่า การนั่งแบบยองๆ และมีผ้ารัดเข่า เรียกว่า "โยคะอาสนะ"
เป็นการฝึกแบบ ฤษี หรือ โยคี ซึ่งแปลว่า ผู้ปฎิบัติตามแนวทางของลัทธิโยคะ และมุ่งปฎิบัติด้วยความพากเพียร
โดยมีจุดมุ่งหมายในการบูชาพระศิวะครับภาพนี้เป็นภาพปูนปั้นที่เกี่ยวกับพวกโยคีที่ใช้ผ้ารัดเข่า ในแบบลัทธิโยคะครับ

****************************************************

ที่มาภาพจากเว็บ http://groups.yahoo.com/group/Indo-Eurasian_research/message/7621

ขอบคุณคุณกาลิทัสเป็นอย่างสูงค่ะ

เสริมพี่กาลิทัสนิดนึงครับ  สายอย่างนี้เรียกว่า "โยคปัฏ"ครับ เป้นสายรัดที่พวกโยคีใช้ในการทำสมาธิโยคะในท่าต่างๆ

สรุปก็คือ เป็นการรัดเพื่อทรมานตน ตามแบบฉบับการปฏิบัติของโยคี ใช่ป่ะคะ?

ตามนั้นครับ คุณ shaya ^^