Loader

นมัสเตคับ ผมเอคับ

Started by ศรีเคารีปุตรายะ, October 08, 2010, 15:10:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


หวัดดีครับพี่ชื่อเลย์นะครับ

ปล.พี่เป็นคริสต์นะจ้ะ ..

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ หากปราศจากพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าก็ไร้ค่า ..

คับผม

ยินดีเช่นกันคับ

ไม่ว่าศาสนาใดก็เป็นเพื่อนกันได้คับ

อิอิ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

ยินดีที่ได้รู้จักและขอต้อนรับน้องเอค่ะ
สุ จิ ปุ ลิ  ขาด สักข้อ ก็ไม่ครบการเป็นปราชญ์

ปราชญ์ที่ดีต้องเป็นผู้ฟังมากกว่า พูด พูดในสิ่งที่สมควรพูด

ผู้ที่ฉลาดแท้จริง ฟัง มากกว่าพูด เพราะถ้าเรารู้ไม่จริง หรือไม่หมดก็จงอย่าพูด

เพราะเมื่อเปิดปากออกมา เมื่อนั้นได้แสดงความโง่ออกมาโดยไม่รู้ตัว

คนเก่งจริง ต้องเรียนรู้เสมอว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือตัวเรายังมีคนที่เก่งกว่า จงถ่อมตนเสมอ จงเป็นผู้ให้เสมอ