Loader

รูปพระแม่ ตามคำขอของคุณ mandm

Started by ศรีเคารีปุตรายะ, November 27, 2010, 19:07:35

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ตามที่คุณ mandm ขอรูปพระแม่ปารวตีทรงสิงโตกับผมนั้น ผมได้รับข้อความแล้วคับ ลองดูนะคับว่าจะถูกใจคนที่ขอมาหรือป่าว

รูปสุดท้ายนี้ ผมวาดลงสีเองคับ เป็นสีไม้ สวยไม่สวยก็ช่วยๆกันติชมด้วยนะคับ  ขอให้พระพรของพระแม่ปารวตีจงมีแด่ผู้เข้ามาชมทุกท่านคับ

โอม ศรี เคารีศักติ ปารวตี มาตา นะมะ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

Quote from: rama19920 on November 27, 2010, 19:07:35รูปสุดท้ายนี้ ผมวาดลงสีเองคับ เป็นสีไม้ สวยไม่สวยก็ช่วยๆกันติชมด้วยนะคับ  ขอให้พระพรของพระแม่ปารวตีจงมีแด่ผู้เข้ามาชมทุกท่านคับ

โอม ศรี เคารีศักติ ปารวตี มาตา นะมะ

ชื่นชมในความศรัทธาครับผม   

[HIGHLIGHT=#d7e3bc][HIGHLIGHT=#ffff00][HIGHLIGHT=#e36c09][HIGHLIGHT=#92d050][HIGHLIGHT=#ffc000]ชีวิตนี้ขอสู้เพื่อเทวดา  [/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#92d050][HIGHLIGHT=#ffc000]สุดแล้ว[/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#ffc000]แต่สวรรค์จะบัญชา[/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT]

ขอชื่นชม ด้วยเช่นกันครับ

ขอพระแม่ ประทานพร
อีโวโฮสติ้ง ถ้าคุณต้องการHostingคุณภาพ โปรดนึกถึงเราอีโวโฮสติ้ง

พระแดม่ศักติศิวา กับพระแม่อุมา องค์เดียวกันหรอคะ งงๆสับสนๆ

คับผม

พระแม่ศักติ กับพระแม่อุมาเป็นองค์เดียวกันคับ

แต่พระแม่อุมาเป็นร่างอวตารของพระแม่ศักติ

ลงมาจุติเป็นชายาพระศิวะซึ่งเป็นร่างอวตารของพระสดาศิวะคับ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति