Loader
Menu

Summary

nai 3 อกนิฎฐสุทธาวาส

Offline Show posts Show stats
Posts:
458 (0.082 per day)
Age:
N/A
Date registered:
March 30, 2009, 23:12:59
Local Time:
June 19, 2024, 15:16:18
Last active:
July 23, 2010, 12:36:58
Signature:
ข้าแต่พระวาคีศวรีเจ้า พระมารดาแห่งพระเวทย์ พระมารดาแห่งศฤงคาร พระมารดาแห่งขุนเขา 
ในนามของ พระปารวตี  ลักษมี  สรัสวตี  สาวิตรี  คายตรี พระองค์คือปรมาตมัน 
พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งพระพรหม วิษณุ รุทระ
ด้วยพระกรุณาแห่งพระองค์ จักทำให้โลกที่มืดด้วยอวิทยาสว่างขึ้นโดยพุทธิปัญญา

โอม ตัต สัต