Loader

รูปภาพพระแม่กวนอิม

Started by Nongnut, May 09, 2010, 02:19:33

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ใครมีรูปพระแม่กวนอิมบ้างค่ะขอรูปปางพันมือยืนบนมังกรพอจะมีไหมค่ะถ้าไม่มีก็เอาปางพันมือและปางอื่นๆๆก็ได้ค่ะขอสวยๆนะค่ะ   รบกวนช่วยหน่อยนะค่ะ

ไม่รู้จะถูกใจฤป่าวครับ
ข้าแต่พระวาคีศวรีเจ้า พระมารดาแห่งพระเวทย์ พระมารดาแห่งศฤงคาร พระมารดาแห่งขุนเขา 
ในนามของ พระปารวตี  ลักษมี  สรัสวตี  สาวิตรี  คายตรี พระองค์คือปรมาตมัน 
พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งพระพรหม วิษณุ รุทระ
ด้วยพระกรุณาแห่งพระองค์ จักทำให้โลกที่มืดด้วยอวิทยาสว่างขึ้นโดยพุทธิปัญญา

โอม ตัต สัต


เดี๋ยว วันหลังจะหามาให้ใหม่จ้า

May 10, 2010, 16:02:46 #4 Last Edit: May 10, 2010, 16:05:48 by พิษประจิม

จินดามณีจักร


ปางจุนที


เอกทศมุข หรือ ปาง11หน้า


อโมฆบาศ


ปาณฑรวาสินี


http://www.guanyin.biz/forum/index.php?action=gallery;cat=3


ลองเข้ามาดูเว็บนี้ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ลงรูปให้ แนะนำรูปนี้  ตามนิมิตเราเห็นแบบนี้  แต่พระพักตร์เป็นเด็กสาวอายุ 16  รัศมีสว่างดั่งพระอาทิตย์ แต่อ่อนโยนดุจแสงจันทร์
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม