Loader

โคปุรัม, โคปุระ

Started by กาลิทัส, January 28, 2009, 09:21:10

Previous topic - Next topic

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

โคปุรัม หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่า โคปุระ แต่ฮินดูชนมักจะเรียกว่า วิมานัม สิ่งนี้สถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นหอสูง และมีลักษณะเด่นไปด้วยศิลปะอันงดงามทั้งสีสัน ลวดลายปูนปั้น ประดับประดาอย่างหรูหรา โดยเฉพาะวัดทางอินเดียใต้ โคปุรัมนี้มักจะสร้างกันบริเวณทางเข้าวัด ถ้าบ้านเราก็คงเรียกว่าซุ้มประตูวัด อย่างศาสนาพุทธจะมีใบเสมาเป็นเครื่องบอกอาณาเขตวัด แต่อินเดียเค้าจะถือว่าพ้นจากโคปุรัมเข้าไปนั่นคือบริเวณวัดครับ
และแต่ละวัดมักจะมีโคปุรัมมากกว่า 1 อันครับ เพราะฮินดูจะเชื่อเกี่ยวกับพลังของสุริยะ นั่นคือจะสร้างโคปุรัมหลายอันเพื่อรับพลังของสุริยะ เพื่อจะขับพลังของวัดด้วย
นี่ครับโคปุรัมของวัดแขกสีลม ((ประตูข้างครับ))มาดูกันชัดๆ ((อันนี้ประตูหน้าครับ))


ขอบคุณครับ
ขอให้โลกสงบสุข... สาธุ

จากที่ลุงผมเล่ามา ไม่ได้อ้างอิงจากไหนผิดถูกไม่ว่ากัน
สถาปัตยอินเดียใต้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวปะการัง เพราะชาวทมิฬผูกพันกับทะเล ทั้งลายที่ดูคล้ายน้ำ ทั้งสีสันและโครงสร้างที่ซับซ้อน
"อากาศแถบทมิฬจะร้อน ทำให้เฉ็ดสีรุนแรง" คำพูดของ ศิลป พีระศรี
ทำให้บังเกิดความสวยงามออกมาทางสถาปัตยกรรม

ส่วนทางเหนือ จะสูงใหญ่ดูหนามักไม่มีสัสัน ดูคล้ายภูเขา ไม่ก็ขาวไปเลย เพราะแรงบัลดาลใจมาจากเทือกเขาต่างๆ ประมาณหิมาลัยครับ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ^^

[HIGHLIGHT=#92d050]เมตตามหานิยม อยู่ที่...คุณธรรม[/HIGHLIGHT]

แล้วโคปุระ เข้ามาในศิลปะเขมรแบบนครวัด พบว่ามีการสร้างโคปุระแบบอินเดียใต้