Loader

สองถามเรื่อง พระศิวะ กับพระพิฆเนศ

Started by ธัชพล, August 15, 2014, 15:20:23

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

อยากทราบว่าพระองค์ได บนหิ้งต้องอยู่สูงกว่ากัน หรือเท่ากันได้ครับ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้พระใดเป็นประธานหิ้งครับ ส่วนมากประธานของหิ้งจะยกไว้สูงสุดครับ (ตามหลักการตั้งหิ้งโดยทั่วไป) หรือวางในตำแหน่งที่เด่นที่สุด
แต่จริงๆ แล้วพระพิฆเนศ และ พระศิวะ คุณสามารถวางชั้นเดียวกันได้ ไม่มีปัญหาครับ
แต่ถ้าจำเป็นต้องวางองค์หนึ่งองค์ใดไว้สูงกว่า คนมักจะตั้งพระศิวะไว้สูงกว่าครับ ด้วยศักดิ์ของความเป็นบิดาครรับ

แต่ที่แน่ๆ คุณต้องบูชา พระพิฆเนศ ก่อนเสมอครับ

ขอบคุณครับพี่ ปกติผมทำผิดมาตลอกนึกว่าต้องไหว้พ่อก่อนลูก มีอะไรแนะนำได้เลยนะพี่ ขอบคุณครับ

จะบูชาอยู่ที่เราสบายใจครับ แต่ตามหลักการบูชาจริงๆแล้ว ต้องบูชาพระคเณศเป็นปฐมครับ

เพราะตามเทพปกรณัมฮินดูนั้น พระคเณศได้รับพรจากพระศิวะผู้เป็นบิดาให้ได้รับการปฐมอัครบูชา คือการบูชาก่อนเทพเทวดาทั้งมวลในจักรวาล และหากจะกระทำพิธี

ใดๆไม่บูชาพระคเณศก่อนเป็นปฐม พิธีนั้นถือว่าไม่สมบูรณ์อีกด้วย

เหตุนี้เอง จึงต้องบูชาพระคเณศก่อนพระศิวะหน่ะครับ


ประมาณนี้นะครับ ที่เหลือรอผู้รู้เพิ่มเติมนะครบ ^_^
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

องค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะ
เสียหายไม่ว่า  แต่เสียหน้าไม่ได้