Loader

Recent posts

#2
ขณะนี้ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้จัดทำกำหนดการงานพิธีประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับสมบูรณ์) ออกเผยแพร่และแจกจ่ายให้แก่สานุศิษย์แล้ว (สามารถไปรับได้ที่วัด)

สำหรับกำหนดการงานพิธีต่างๆ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ มีดังนี้#4
ขณะนี้ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้จัดทำกำหนดการงานพิธีประจำปี ๒๕๖๒ (ฉบับสมบูรณ์) ออกเผยแพร่และแจกจ่ายให้แก่สานุศิษย์แล้ว (สามารถไปรับได้ที่วัด)

สำหรับกำหนดการงานพิธีต่างๆ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

#6
ขณะนี้ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้จัดทำกำหนดการงานพิธีประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับสมบูรณ์) ออกเผยแพร่และแจกจ่ายให้แก่สานุศิษย์แล้ว (สามารถไปรับได้ที่วัด)

สำหรับกำหนดการงานพิธีต่างๆ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๑ มีดังนี้


#7
แนะนำตัวเอง / องค์เทพ
Last post by 3lnw - November 10, 2017, 03:14:20
สวัสดีครับผมก็เป็นอีกคนที่บูชาเทวดา ชมรูปเทวดาที่ผมบูชาครับ ติชมได้ครับ
#8
.....พาหนะของพระแม่ทุรคา จะเป็นสิงโต ตามตำนานในเทวีภควัตปุราณะ ตอนที่ทวยเทพร่วมกันสร้างพระแม่ทุรคาขึ้น ท้าวหิมาลัยทางประทานสิงโตทองคำให้พระแม่เป็นพาหนะ พระแม่จึงมีพาหนะเป็นสิงโตมาแต่นั้น.....

....ส่วนพาหนะที่เป็นเสือนั้น จะเป็นในภาคไวษณุเทวี (Vaishno Devi) ซึ่งเป็นอวตารของมหาเทวีทั้งสาม คือ พระแม่กาลี พระแม่ลักษมี และพระแม่สุรัสวดี รวมเป็นพระแม่องค์เดียว และทรงขี่เสือเป็นพาหนะ....
#10
  ขณะนี้ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้จัดทำกำหนดการงานพิธีประจำปี ๒๕๖๐ (ฉบับสมบูรณ์) ออกเผยแพร่และแจกจ่ายให้แก่สานุศิษย์แล้ว (สามารถไปรับได้ที่วัด)

        สำหรับกำหนดการงานพิธีต่างๆ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๐ มีดังนี้